Sách: Bài giảng nhi khoa 2009 – ĐH Y Hà Nội

Sách: Bài giảng nhi khoa 2009 – ĐH Y Hà Nội
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Chủ biên: PGS. TS Nguyễn Gia Khánh, Nhà xuất bản Y học Hà Nội – 2009. Nhi khoa đại cương; Sơ sinh; Dinh dưỡng; Tiêu hóa; Hô hấp; Tuần hoàn; Huyết học; Tiết niệu; Nội tiết – chuyển hóa; Thần kinh; Cấp cứu

Nội dung chi tiết bài giảng nhi khoa – Đại học Y Hà Nội tập 1 xem trực tiếp và tải tại đây:
Nội dung chi tiết bài giảng nhi khoa – Đại học Y Hà Nội tập 2 xem trực tiếp và tải tại đây:

 • Nhi khoa đại cương
 • Sơ sinh
 • Dinh dưỡng
 • Tiêu hóa
 • Hô hấp
 • Tuần hoàn
 • Huyết học
 • Tiết niệu
 • Nội tiết – chuyển hóa
 • Thần kinh
 • Cấp cứu
 • Nhi khoa đại cương
 • Sơ sinh
 • Dinh dưỡng
 • Tiêu hóa
 • Hô hấp
 • Tuần hoàn
 • Huyết học
 • Tiết niệu
 • Nội tiết – chuyển hóa
 • Thần kinh
 • Cấp cứu
 • Nhi khoa đại cương
 • Sơ sinh
 • Dinh dưỡng
 • Tiêu hóa
 • Hô hấp
 • Tuần hoàn
 • Huyết học
 • Tiết niệu
 • Nội tiết – chuyển hóa
 • Thần kinh
 • Cấp cứu
 • Nhi khoa đại cương
 • Sơ sinh
 • Dinh dưỡng
 • Tiêu hóa
 • Hô hấp
 • Tuần hoàn
 • Huyết học
 • Tiết niệu
 • Nội tiết – chuyển hóa
 • Thần kinh
 • Cấp cứu
 • Nhi khoa đại cương
 • Sơ sinh
 • Dinh dưỡng
 • Tiêu hóa
 • Hô hấp
 • Tuần hoàn
 • Huyết học
 • Tiết niệu
 • Nội tiết – chuyển hóa
 • Thần kinh
 • Cấp cứu