Sách: Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch (Phần Miễn Dịch Học) – Bộ Y Tế

Sách: Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch (Phần Miễn Dịch Học) – Bộ Y Tế
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Chủ biên:

GS. TS Văn Đình Hoa

GS. Nguyễn Ngọc Lanh

Nhà xuất bản Y học Hà Nội – 2011

 1. Khái niệm về đáp ứng miễn dịch
 2. Các cơ quan và tế bào tham gia quá trình miễn dịch
 3. Phân tử MHC và sự trình diện kháng nguyên
 4. Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
 5. Tế bào lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể
 6. Bổ thể
 7. Kết hợp kháng nguyên – kháng thể
 8. Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
 9. Quá mẫn
 10. Thiểu năng miễn dịch
 11. Bệnh lý tự miễn
 12. Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật

Nội dung chi tiết cuốn sách Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch (Phần Miễn Dịch Học) – Bộ Y Tế xem trực tiếp và tải tại đây:

 • Khái niệm về đáp ứng miễn dịch
 • Các cơ quan và tế bào tham gia quá trình miễn dịch
 • Phân tử MHC và sự trình diện kháng nguyên
 • Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
 • Tế bào lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể
 • Bổ thể
 • Kết hợp kháng nguyên – kháng thể
 • Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
 • Quá mẫn
 • Thiểu năng miễn dịch
 • Bệnh lý tự miễn
 • Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật