Sách: Xét nghiệm vi sinh lâm sàng – BV Bạch Mai

Sách: Xét nghiệm vi sinh lâm sàng – BV Bạch Mai
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Chủ biên:

PGS. TS Nguyễn Quốc Anh

Giám đốc BV Bạch Mai

PGS. TS Đoàn Mai Hương

Trưởng khoa Vi sinh – BV Bạch Mai

Nhà xuất bản Y học Hà Nội

 1. Đại cương về vi sinh vật
 2. Các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản
 3. Các kỹ thuật xét nghiệm vi khuẩn
 4. Các kỹ thuật xét nghiệm vi rút – miễn dịch
 5. Các kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng
 6. Các kỹ thuật xét nghiệm nấm
 • Đại cương về vi sinh vật
 • Các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản
 • Các kỹ thuật xét nghiệm vi khuẩn
 • Các kỹ thuật xét nghiệm vi rút – miễn dịch
 • Các kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng
 • Các kỹ thuật xét nghiệm nấm
 • Đại cương về vi sinh vật
 • Các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản
 • Các kỹ thuật xét nghiệm vi khuẩn
 • Các kỹ thuật xét nghiệm vi rút – miễn dịch
 • Các kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng
 • Các kỹ thuật xét nghiệm nấm
 • Đại cương về vi sinh vật
 • Các kỹ thuật xét nghiệm cơ bản
 • Các kỹ thuật xét nghiệm vi khuẩn
 • Các kỹ thuật xét nghiệm vi rút – miễn dịch
 • Các kỹ thuật xét nghiệm ký sinh trùng