Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 10 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học trong SGK lớp 10 để giúp các em học tốt môn sinh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk sinh học lớp 10
Giải bài tập sgk sinh học lớp 10

Phần I. Giới thiệu chung về thế giới sống

 • Các cấp tổ chức của thế giới sống
 • Các giới sinh vật

Phần II. Sinh học tế bào

Chương I. Thành phần hóa học của tế bào

 • Các nguyên tố hóa học và nước
 • Cacbohidrat và Lipit
 • Prôtêin – Giải bài tập sgk sinh học lớp 10
 • Axit Nuclêic

Chương II. Cấu trúc của tế bào

 • Tế bào nhân sơ
 • Tế bào nhân thực
 • Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
 • Thực hành thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

 • Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
 • Enzim và vai trò của Enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
 • Thực hành một số thí nghiệm về Enzim
 • Hô hấp tế bào
 • Quang hợp

Chương IV. Phân bào

 • Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
 • Giảm phân – Giải bài tập sgk sinh học lớp 10
 • Thực hành quan sát các kỳ của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
 • Ôn tập phần 2 sinh học tế bào

Phần III. Sinh học vi sinh vật

Chương I.Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

 • Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
 • Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
 • Thực hành lên men Eetilic và Lactic

Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

 • Sinh trưởng của vi sinh vật
 • Sinh sản của vi sinh vật
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
 • Thực hành quan sát một số vi sinh vật

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

 • Cấu trúc các loại virut – Giải bài tập sgk sinh học lớp 10
 • Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
 • Virut gây bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễn
 • Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
 • Ôn tập phần 3 sinh học vi sinh vật

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com