Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 6. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 6 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học trong SGK lớp 6 để giúp các em học tốt môn sinh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk sinh học lớp 6
Giải bài tập sgk Sinh học lớp 6

Mở đầu sinh học

 • Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống
 • Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Đại cương về giới thực vật

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Chương I. Tế bào thực vật

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật
 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chương II. Rễ

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ
 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ
 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
 • Bài 12. Biến dạng của rễ

Chương III: Thân

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
 • Bài 14. Thân dài ra do đâu
 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
 • Bài 16. Thân to ra do đâu
 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
 • Bài 18. Biến dạng của thân

Chương IV. Lá

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá
 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
 • Bài 21. Quang hợp
 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
 • Bài 23. Cây có hô hấp được không
 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu
 • Bài 25. Biến dạng của lá

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

 • Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên
 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa
 • Bài 29. Các loại hoa
 • Bài 30. Thụ phấn – Giải bài tập sgk sinh học lớp 6
 • Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Chương VII. Quả và hạt


Chương VIII. Các nhóm thực vật


Chương IX. Vai trò của thực vật


Chương X. Vi khuẩn – nấm – địa y


Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...