Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 7. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 7 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học trong SGK lớp 7 để giúp các em học tốt môn sinh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk sinh học lớp 7
Giải bài tập sgk sinh học lớp 7

Mở đầu

 • Thế giới động vật đa dạng và phong phú
 • Phân biệt động vật với thực vật đặc điểm chung của động vật

Chương I. Ngành động vật nguyên sinh

 • Trùng roi
 • Trùng biến hình và trùng giày
 • Trùng kiết lị và trùng sốt rét
 • Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh

Chương II. Ngành ruột khoang

 • Thủy tức
 • Đa dạng của ngành ruột khoang
 • Đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang

Chương 3. Các ngành giun

 • Sán lá gan
 • Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp
 • Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn
 • Giun đất
 • Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của ngành giun đốt

Chương 4. Ngành thân mềm

 • Trai sông – Giải bài tập sgk sinh học lớp 7
 • Một số thân mềm khác
 • Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Chương 5. Ngành chân khớp

 • Tôm sông – Giải bài tập sgk sinh học lớp 7
 • Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
 • Nhện và sự đa dạng của lớp hình nhện
 • Châu chấu – sinh học 7
 • Đa dạng và đặc điểm chung của lớp sâu bọ
 • Đặc điểm chung và vai trò của ngành chân khớp

Ôn tập: Động vật không xương sống


Chương 6. Ngành động vật có xương sống

Các lớp cá:

Lớp lưỡng cư:

Lớp bò sát:

Lớp chim:

Lớp thú (Lớp có vú):


Chương 7. Sự tiến hóa của động vật


Chương 8. Động vật và đời sống con người


Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 7!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...