Soạn bài Thiên nga, cá măng và tôm hùm sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Hướng dẫn soạn Bài 6. BÀI HỌC CUỘC SỐNG. Nội dung bài Soạn bài Thiên nga, cá măng và tôm hùm sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn 7, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận văn học và nghị luận xã hội.


Thực hành đọc

Thiên nga, cá măng và tôm hùm

Nội dung chính:

Văn bản nói về việc đồng sức đồng lòng thì mới có thể làm được việc.

1. Thể loại của văn bản

Truyện ngụ ngôn.

2. Diễn biến của câu chuyện

Thiên nga, tôm hùm và cá măng cùng nhau kéo một xe hang, cả ba đã cùng gắng sức nhưng vẫn không thể kéo được vì mỗi người kéo một kiểu.

3. Bài học kinh nghiệm, đạo lí rút ra từ câu chuyện

Dù việc lớn hay việc nhỏ khi làm việc cùng nhau cần đồng long nhất trí mới có thể hoàn thành.


Bài trước:

👉 Soạn bài Củng cố, mở rộng trang 22 sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Bài tiếp theo:

👉 Soạn bài Cuộc chạm trán trên đại dương sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức

Trên đây là bài Hướng dẫn Soạn bài Thiên nga, cá măng và tôm hùm sgk Ngữ Văn 7 tập 2 Kết Nối Tri Thức đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài môn ngữ văn 7 tốt nhất!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com