Thông tin tuyển sinh vào các trường mầm non năm học 2017 – 2018 thành phố Hà Nội

1. Phương thức và đối tượng

Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo

– Các trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo phân tuyến tuyển sinh.

– Phương thức: xét tuyển. Các trường chia ngày tuyển sinh theo độ tuổi; ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi trên địa bàn để thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường tổ chức bốc thăm đảm bảo công khai, khách quan.

– Địa bàn tuyển sinh: theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường.

– Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn.

 • DT1: Học sinh có Hộ khẩu thường trú và Nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.
 • DT2: Học sinh có Hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng Nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường.
 • DT3: Học sinh có Nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng Hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

– Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu thực tế dựa vào cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của từng trường

2. Độ tuổi dự tuyển

Tuyển trẻ lứa tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo 5 tuổi (sinh năm 2016 đến 2012), cụ thể:

 • Lứa tuổi nhà trẻ: trẻ sinh năm 2015 và 2016.
 • Lứa tuổi mẫu giáo bé: trẻ sinh năm 2014.
 • Lứa tuổi mẫu giáo nhỡ: trẻ sinh năm 2013.
 • Lứa tuổi mẫu giáo lớn: trẻ sinh năm 2012.

3. Hồ sơ dự tuyển

 • Đơn xin học (theo mẫu);
 • Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);
 • Bản phô tô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn;

4. Thời gian tuyển sinh

 • Đợt 1: Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 19/6/2017 đến ngày 22/6/2017;
 • Đợt 2: Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 01/7/2017 đến ngày 15/7/2017;
 • Đợt 3: Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017 (Nếu trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao)

Nguồn: Sở GD&DT Hà Nội