Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017 – 2018 thành phố Hà Nội

1. Phương thức và đối tượng

Tuyển sinh vào lớp 1

– Phương thức: xét tuyển.

– Địa bàn tuyển sinh: theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định cho các trường.

– Đối tượng:

  • DT1: Học sinh có Hộ khẩu thường trú và Nơi cư trú hiện tại đều thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.
  • DT2: Học sinh có Hộ khẩu thường trú thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường nhưng Nơi cư trú hiện tại không thuộc địa bàn tuyển sinh của trường.
  • DT3: Học sinh có Nơi cư trú hiện tại thuộc địa bàn tuyển sinh của trường nhưng Hộ khẩu thường trú không thuộc địa bàn tuyển sinh của nhà trường.

– Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu thực tế dựa vào cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của từng trường.

2. Độ tuổi dự tuyển

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2011);

Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ em thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Hồ sơ dự tuyển

  • Đơn xin học (theo mẫu);
  • Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);
  • Bản phô tô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn;

4. Thời gian tuyển sinh

  • Đợt 1: Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 15/6/2017 đến ngày 18/6/2017;
  • Đợt 2: Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 01/7/2017 đến ngày 15/7/2017;
  • Đợt 3: Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017 (Nếu trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao);

Nguồn: Sở GD&DT Hà Nội