Thông tin tuyển sinh vào trường tiểu học Hoàng Liệt năm học 2017 – 2018

1. Phương thức và đối tượng

Tuyển sinh vào lớp 1 Hoàng Liệt

– Phương thức: xét tuyển.

– Địa bàn tuyển sinh: phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

– Đối tượng: Trẻ trong độ tuổi mầm non trên địa bàn. Nhà trường tuyển sinh các cháu thuộc cả 3 đối tượng sau:

  • DT1: Học sinh có Hộ khẩu thường trú và Nơi cư trú hiện tại thuộc phường Hoàng Liệt.
  • DT2: Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Liệt nhưng Nơi cư trú hiện tại ở nơi khác.
  • DT3: Học sinh có Nơi cư trú hiện tại thuộc phường Hoàng Liệt nhưng Hộ khẩu thường trú ở nơi khác.

2. Độ tuổi dự tuyển và chỉ tiêu

Trẻ 6 tuổi (sinh năm 2011); Chỉ tiêu: 22 lớp, 1050 học sinh.

Trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi. Tuyệt đối không nhận trẻ em thiếu tuổi vào lớp 1.

3. Hồ sơ dự tuyển

  • Đơn xin học (theo mẫu);
  • Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu);
  • Bản phô tô sổ hộ khẩu ( không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an cấp phường, xã, thị trấn;

4. Thời gian tuyển sinh

  • Đợt 1: Tuyển sinh trực tuyến từ ngày 15/6/2017 đến ngày 18/6/2017;
  • Đợt 2: Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 01/7/2017 đến ngày 15/7/2017;
  • Đợt 3: Tuyển sinh trực tiếp từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017 (Nếu trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao);

Nguồn: PGD&ĐT Hoàng Mai