Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 3. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh lớp 3 bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, communication, closer look… có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 3, để giúp các em học tốt môn tiếng Anh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. Giải bài tập Sách Học Sinh Tiếng Anh 3 Tập Một

Content

Unit 1: Hello Xin chào
Unit 2: What’s your name? Bạn tên là gì?
Unit 3: This is Tony Đây là Tony
Unit 4: How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?
Unit 5: Are they your friends Họ là bạn của bạn phải không?
Unit 6: Stand up Đứng lên
Unit 7: That’s my school Đó là trường tôi
Unit 8: This is my pen Đây là bút máy của tôi
Unit 9: What colour is it? Nó màu gì?
Unit 10: What do you do at break time? Bạn làm gì vào giờ giải lao?

2. Giải bài tập Sách Học Sinh Tiếng Anh 3 Tập Hai

Content

Unit 11: This is my family Đây là gia đình tôi
Unit 12: This is my house Đây là nhà của tôi
Unit 13: Where’s my book Quyển sách của tôi ở đâu
Unit 14: Are there any posters in the room? Có nhiều áp phích trong phòng không?
Unit 15: Do you have any toys? Bạn có đồ chơi nào không?
Unit 16: Do you have any pets Bạn có thú cưng nào không?
Unit 17: What toys do you like? Bạn thích đồ chơi nào?
Unit 18: What are you doing? Bạn đang làm gì?
Unit 19: They’re in the park Họ ở trong công viên
Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu?

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk tiếng anh lớp 3!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com