Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 4. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh lớp 4 bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, communication, closer look… có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 4, để giúp các em học tốt môn tiếng Anh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 4
Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 4

1. Nội dung bài “Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 4”

 • Unit 1: Nice to see you again – Hẹn gặp lại
 • Unit 2: I’m from Japan – Tôi đến từ Nhật Bản
 • Unit 3: What day is it today? – Hôm nay là thứ mấy?
 • Unit 4: When’s your birthday? – Sinh nhật bạn khi nào?
 • Unit 5: Can you swim? – Bạn có biết bơi không?
 • Review 1 (Unit 1 to 5) – Ôn tập (bài 1 đến 5)
 • Unit 6: Where’s your school? – Trường của bạn ở đâu?
 • Unit 7: What do you like doing? – Bạn thích làm gì?
 • Unit 8: What subjects do you have today?
 • Unit 9: What are they doing? – Họ đang làm gì?
 • Unit 10: Where were you yesterday? – Bạn ở đâu ngày hôm qua?
 • Review 2 (Unit 6 to 10) – Ôn tập (bài 6 đến 10)
 • Unit 11: What time is it? – Mấy giờ rồi?
 • Unit 12: What does your father do? – Bố của bạn làm nghề gì?
 • Unit 13: Would you like some milk? – Bạn thích uống sữa chứ?
 • Unit 14: What does he look like? – Trông cậu ta như thế nào?
 • Unit 15: When’s Children’s Day? – Ngày thiếu nhi khi nào?
 • Review 3 (Unit 11 to 15) – Ôn tập (bài 11 đến 15)
 • Unit 16: Let’s go to the bookshop – Chúng ta hãy vào hiệu sách
 • Unit 17: How much is the T-shirt? – Áo phông của bạn giá bao nhiêu
 • Unit 18: What’s your phone number? – Số điện thoại của bạn là gì?
 • Unit 19: What animal do you want to see? – Bạn muốn xem con vật nào?
 • Unit 20: What are you going to do this summer? – Bạn sẽ làm gì vào mùa hè?
 • Review 4(Unit 16 to 20) – Ôn tập (bài 16 đến 20)

Xem thêm:


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com