Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 5. Nội dung bài giải bài tập sgk tiếng anh lớp 5 bao gồm đầy đủ 4 kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (speaking) cùng cấu trúc ngữ pháp, từ vựng, communication, closer look… có trong sách giáo khoa tiếng anh lớp 5, để giúp các em học tốt môn tiếng Anh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 5
Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 5

1. Nội dung bài “Giải bài tập sgk tiếng anh lớp 5”

 • Unit 1: What’s Your Address?
 • Unit 2: I Always Get Up Early. How About You?
 • Unit 3: Where Did You Go On Holiday?
 • Unit 4: Did You Go To The Party?
 • Unit 5: Where Will You Be This Weekend?
 • Review 1 (Unit 1 to 5) – Ôn tập (bài 1 đến 5)
 • Unit 6: How Many Lessons Do You Have Today?
 • Unit 7: How Do You Learn English?
 • Unit 8: What Are You Reading?
 • Unit 9: What Did You See At The Zoo?
 • Unit 10: When Will Sports Day Be?
 • Review 2 (Unit 6 to 10) – Ôn tập (bài 6 đến 10)
 • Unit 11: What’s The Matter With You?
 • Unit 12: Don’t ride your bike too fast!
 • Unit 13: What do you do in your free time?
 • Unit 14: What Happened In The Story?
 • Unit 15: What Would You Like To Be In The Future?
 • Review 3 (Unit 11 to 15) – Ôn tập (bài 11 đến 15)
 • Unit 16: Where’s The Post Office?
 • Unit 17: What Would You Like To Eat?
 • Unit 18: What Will The Weather Be Like Tomorrow?
 • Unit 19: Which Place Would You Like To Visit?
 • Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside
 • Review 4 (Unit 16 to 20) – Ôn tập (bài 16 đến 20)

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk tiếng anh lớp 5!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com