Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 1. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 1. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC

Tiết học đầu tiên 4
Nhiều hơn, ít hơn 6
Hình vuông, hình tròn 7
Hình tam giác 9
Luyện tập 10
Các số 1, 2, 3 11
Luyện tập 13
Các số 1,2,3,4,5 14
Luyện tập 16
Bé hơn. Dấu < 17
Lớn hơn. Dấu > 19
Luyện tập 21
Bằng nhau. Dấu = 22
Luyện tập 24
Luyện tập chung 25
Số 6 26
Số 7 28
Số 8 30
Số 9 32
Số 0 34
Số 10 36
Luyện tập 38
Luyện tập chung 40
Luyện tập chung 42

2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10

Phép cộng trong phạm vi 3 44
Luyện tập 45
Phép cộng trong phạm vi 4 47
Luyện tập 48
Phép cộng trong phạm vi 5 49
Luyện tập 50
Số 0 trong phép cộng 51
Luyện tập 52
Luyện tập chung 53
Phép trừ trong phạm vi 3 54
Luyện tập 55
Phép trừ trong phạm vi 4 56
Luyện tập 57
Phép trừ trong phạm vi 5 58
Luyện tập 60
Số 0 trong phép trừ 61
Luyện tập 62
Luyện tập chung 63
Luyện tập chung 64
Phép cộng trong phạm vi 6 65
Phép trừ trong phạm vi 6 66
Luyện tập 67
Phép cộng trong phạm vi 7 68
Phép trừ trong phạm vi 7 69
Luyện tập 70
Phép cộng trong phạm vi 8 71
Phép trừ trong phạm vi 8 73
Luyện tập 75
Phép cộng trong phạm vi 9 76
Phép trừ trong phạm vi 9 78
Luyện tập 80
Phép cộng trong phạm vi 10 81
Luyện tập 82
Phép trừ trong phạm vi 10 83
Luyện tập 85
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 86
Luyện tập 88
Luyện tập chung 89
Luyện tập chung 90
Luyện tập chung 91
Luyện tập chung 92

3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN

Điểm. Đoạn thẳng 94
Độ dài đoạn thẳng 96
Thực hành đo độ dài 98
Một chục, tia số 99
Mười một, mười hai 101
Mười ba, mười bốn, mười lăm 103
Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín 105
Hai mươi, hai chục 107
Phép cộng dạng 14 + 3 108
Luyện tập 109
Phép trừ dạng 17 – 3 110
Luyện tập 111
Phép trừ dạng 17 – 7 112
Luyện tập 113
Luyện tập chung 114
Bài toán có lời văn 115
Giải toán có lời văn 117
Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài 119
Luyện tập 121
Luyện tập 122
Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước 123
Luyện tập chung 124
Luyện tập chung 125
Các số tròn chục 126
Luyện tập 128
Cộng các số tròn chục 129
Luyện tập 130
Trừ các số tròn chục 131
Luyện tập 132
Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình 133
Luyện tập chung 135
Các số có hai chữ số 136
Các số có hai chữ số (tiếp theo) 138
Các số có hai chữ số (tiếp theo) 140
So sánh các số có hai chữ số 142
Luyện tập 144
Bảng các số từ 1 đến 100 145
Luyện tập 146
Luyện tập chung 147
Giải bài toán có lời văn (tiếp theo) 148
Luyện tập 150
Luyện tập 151
Luyện tập chung 152

4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ) 154
Luyện tập 156
Luyện tập 157
Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) 158
Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) 159
Luyện tập 160
Các ngày trong tuần lễ 161
Cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 162
Luyện tập 163
Đồng hồ, thời gian 164
Thực hành 165
Luyện tập 167
Luyện tập chung 168
Luyện tập chung 169
Ôn tập : các số đến 10 170
Ôn tập : các số đến 10 171
Ôn tập : các số đến 10 172
Ôn tập : các số đến 10 173
Ôn tập : các số đến 100 174
Ôn tập : các số đến 100 175
Ôn tập : các số đến 100 176
Ôn tập : các số đến 100 177
Luyện tập chung 178
Luyện tập chung 179
Luyện tập chung 180
Luyện tập chung 181

Chúc các con học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com