Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 1. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 1. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk toán lớp 1
Giải bài tập sgk toán lớp 1

1. Các số đến 10. Hình vuông, Hình tròn và Hình tam giác

 • Nhiều hơn, ít hơn
 • Hình vuông, hình tròn
 • Hình tam giác – Giải bài tập sgk toán lớp 1
 • Các số 1, 2, 3
 • Các số 1,2,3,4,5
 • Bé hơn. Dấu bé hơn
 • Lớn hơn. Dấu lớn hơn
 • Bằng nhau. Dấu bằng
 • Số 6
 • Số 7
 • Số 8
 • Số 9
 • Số 0
 • Số 10

2. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

 • Phép cộng trong phạm vi 3
 • Phép cộng trong phạm vi 4
 • Phép cộng trong phạm vi 5
 • Số 0 trong phép cộng – Toán lớp 1
 • Phép trừ trong phạm vi 3
 • Phép trừ trong phạm vi 4
 • Phép trừ trong phạm vi 5
 • Số 0 trong phép trừ
 • Phép cộng trong phạm vi 6
 • Phép trừ trong phạm vi 6
 • Phép cộng trong phạm vi 7
 • Phép trừ trong phạm vi 7
 • Phép cộng trong phạm vi 8
 • Phép trừ trong phạm vi 8
 • Phép cộng trong phạm vi 9
 • Phép trừ trong phạm vi 9
 • Phép cộng trong phạm vi 10
 • Phép trừ trong phạm vi 10
 • Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10

3. Các số trong phạm vi 100. Đo độ dài. Giải bài toán

 • Điểm. Đoạn thẳng – Toán lớp 1
 • Độ dài đoạn thẳng
 • Thực hành đo độ dài
 • Một chục, tia số
 • Mười một, mười hai
 • Mười ba, mười bốn, mười lăm
 • Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín
 • Hai mươi, hai chục
 • Phép cộng dạng 14 + 3
 • Phép trừ dạng 17 – 3
 • Phép trừ dạng 17 – 7
 • Bài toán có lời văn
 • Giải toán có lời văn
 • Xăng- ti-mét khối. Đo độ dài
 • Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước
 • Các số tròn chục – Giải bài tập sgk toán lớp 1
 • Cộng các số tròn chục
 • Trừ các số tròn chục
 • Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình
 • Các số có hai chữ số
 • So sánh các số có hai chữ số
 • Bảng các số từ 1 đến 100

Chúc các con học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 1!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com