Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 2. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 2 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 2. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk toán lớp 2
Giải bài tập sgk toán lớp 2

1. Ôn tập và bổ sung

 • Ôn tập các số đến 100
 • Số hạng – Tổng
 • Đề-xi-mét – Toán lớp 2
 • Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

2. Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100

 • Phép cộng có tổng bằng 10
 • 9 cộng với một số: 9 + 5
 • 8 cộng với một số: 8 + 5
 • Hình chữ nhật – Hình tứ giác
 • Bài toán về nhiều hơn
 • 7 cộng với một số: 7 + 5
 • Bài toán về ít hơn
 • Ki-lô-gam
 • 6 cộng với một số: 6 + 5
 • Bảng cộng
 • Phép cộng có tổng bằng 100
 • Lít – Giải bài tập sgk toán lớp 2

3. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

 • Tìm một số hạng trong một tổng
 • Số tròn chục trừ đi một số
 • 11 trừ đi một số: 11 – 5
 • 12 trừ đi một số: 12 – 8
 • Tìm số bị trừ
 • 13 trừ đi một số: 13 – 5
 • 14 trừ đi một số: 14 – 8
 • 15,16,17,18 trừ đi một số
 • Bảng trừ
 • 100 trừ đi một số
 • Tìm số trừ
 • Đường thẳng
 • Ngày, giờ – Toán lớp 2
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Ngày, tháng – Giải bài tập sgk toán lớp 2
 • Thực hành xem lịch

4. Ôn tập toán lớp 2

 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về đo lường
 • Ôn tập về giải toán
 • Luyện tập chung từ trang 88 đến 90 SGK Toán lớp 2

5. Phép nhân và phép chia

 • Tổng của nhiếu số
 • Phép nhân
 • Thừa số – Tích
 • Bảng nhân 2
 • Bảng nhân 3
 • Bảng nhân 4
 • Bảng nhân 5
 • Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc
 • Phép chia – Toán lớp 2
 • Bảng chia 2
 • Một phần hai
 • Số bị chia – Số chia – Thương
 • Bảng chia 3
 • Một phần ba
 • Tìm một thừa sô của phép nhân
 • Bảng chia 4
 • Một phần tư
 • Bảng chia 5
 • Một phần năm
 • Giờ, phút
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Tìm số bị chia
 • Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
 • Số 1 trong phép nhân và phép chia
 • Số 0 trong phép nhân và phép chia
 • Luyện tập chung từ trang 134 đến 136 SGK Toán lớp 2

6. Các số trong phạm vi 1000

 • Đơn vị, chục, trăm, nghìn
 • So sánh các số tròn trăm
 • Các số tròn chục từ 110 đến 200
 • Các số từ 101 đến 110
 • Các số từ 111 đến 200
 • Các số có ba chữ số
 • So sánh các số có ba chữ số
 • Mét – Toán lớp 2
 • Ki-lô-mét
 • Mi-li-mét
 • Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
 • Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
 • Tiền Việt Nam – Giải bài tập sgk toán lớp 2
 • Luyện tập chung từ trang 164 đến 167 SGK Toán lớp 2

7. Ôn tập cuối năm toán lớp 2

 • Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
 • Ôn tập về phép cộng và phép trừ
 • Ôn tập về phép nhân và phép chia
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về hình học
 • Luyện tập chung từ trang 178 đến 181SGK Toán lớp 2

Xem thêm:

Chúc các con học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 2!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com