Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 3. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 3 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 3. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk toán lớp 3
Giải bài tập sgk toán lớp 3

1. Ôn tập và bổ sung

 • Đọc và so sánh các số có ba chữ số
 • Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
 • Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 • Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
 • Ôn tập các bảng nhân
 • Ôn tập các bảng chia
 • Ôn tập về hình học
 • Ôn tập về giải toán
 • Xem đồng hồ – Toán lớp 3

2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000

 • Bảng nhân 6
 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( không nhớ)
 • Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số ( có nhớ)
 • Bảng chia 6 – Giải bài tập sgk toán lớp 3
 • Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Bảng nhân 7
 • Gấp một số lên nhiều lần
 • Bảng chia 7
 • Giảm đi một số lần
 • Tìm số chia – Toán lớp 3
 • Góc vuông – Góc không vuông
 • Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng eke
 • Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
 • Bảng đo đơn vị độ dài
 • Thực hành đo độ dài
 • Bài toán giải bằng hai phép tính
 • Bảng nhân 8
 • Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Bảng chia 8
 • So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
 • Bảng nhân 9
 • Gam – Toán lớp 3
 • Bảng chia 9
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • Giới thiệu bảng nhân
 • Giới thiệu bảng chia
 • Làm quen với biểu thức
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Tính giá trị của biểu thức

3. Các số đến 10 000

 • Các số có bốn chữ số
 • Số 10000
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • So sánh các số trong phạm vi 10000
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10000
 • Tháng – Năm – Giải bài tập sgk toán lớp 3
 • Hình tròn, tâm, đường kình, bán kính
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Làm quen với chữ số La Mã
 • Thực hành xem đồng hồ
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
 • Tiền Việt Nam – Toán lớp 3
 • Làm quen với thống kê số liệu
 • Số 100000

4. Các số đến 100000

 • Các số có năm chữ số
 • So sánh các số trong phạm vi 100000
 • Diện tích của một hình
 • Đơn vị đo diện tích. Căng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình vuông
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100000
 • Tiền Việt Nam
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

5. Ôn tập cuối năm

 • Ôn tập các số đến 100 000
 • Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập về đại lượng
 • Ôn tập về hình học – Toán lớp 3
 • Ôn tập về giải toán
 • Luyện tập chung từ trang 177 đến 179 SGK Toán lớp 3

Xem thêm:

Chúc các con học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 3!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com