Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa toán lớp 3. Nội dung bài giải bài tập sgk toán lớp 3 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK toán để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 3. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số 3
Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) 4
Luyện tập 4
Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) 5
Luyện tập 6
Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) 7
Luyện tập 8
Ôn tập các bảng nhân 9
Ôn tập các bảng chia 10
Luyện tập 10
Ôn tập về hình học 11
Ôn tập về giải toán 12
Xem đồng hồ 13
Xem đồng hồ (tiếp theo) 14
Luyện tập chung 17
18

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Bảng nhân 6 19
Luyện tập 20
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) 21
Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) 22
Luyện tập 23
Bảng chia 6 24
Luyện tập 25
Tìm một trong các phần bằng nhau của một số 26
Luyện tập 26
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 27
Luyện tập 28
Phép chia hết và phép chia có dư 29
Luyện tập 30
Bảng nhân 7 31
Luyện tập 32
Gấp một số lên nhiều lần 33
Luyện tập 34
Bảng chia 7 35
Luyện tập 36
Giảm đi một số lần 37
Luyện tập 38
Tìm số chia 39
Luyện tập 40
Góc vuông, góc không vuông 41
Thực hành nhận biết và vẽ các góc vuông bằng ê ke 43
Đề-ca-mét. Héc-tô-mét 44
Bảng đơn vị đo độ dài 45
Luyện tập 46
Thực hành đo độ dài 47
Thực hành đo độ dài (tiếp theo) 48
Luyện tập chung 49
Bài toán giải bằng hai phép toán 50
Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo) 51
Luyện tập 52
Bảng nhân 8 53
Luyện tập 54
Nhân só có ba chữ số với số có một chữ số 55
Luyện tập 56
So sánh số lớn gấp mấy lần số bé 57
Luyện tập 58
Bảng chia 8 59
Luyện tập 60
So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn 61
Luyện tập 62
Bảng nhân 9 63
Luyện tập 64
Gam 65
Luyện tập 67
Bảng chia 9 68
Luyện tập 69
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số 70
Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) 71
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số 72
Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) 73
Giới thiệu bảng nhân 74
Giới thiệu bảng chia 75
Luyện tập 76
Luyện tập chung 77
Làm quen với biểu thức 78
Tính giá trị của biểu thức 79
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) 80
Luyện tập 81
Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) 81
Luyện tập 82
Luyện tập chung 83
Hình chữ nhật 84
Hình vuông 85
Chu vi hình chữ nhật 87
Chu vi hình vuông 88
Luyện tập 89
Luyện tập chung 90

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

Các số có bốn chữ số 91
Luyện tập 94
Các số có bốn chữ số (tiếp theo) 95
Các số có bốn chữ số (tiếp theo) 96
Số 10 000 – Luyện tập 97
Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng 98
Luyện tập 99
So sánh các số trong phạm vi 10 000 100
Luyện tập 101
Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 102
Luyện tập 103
Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 104
Luyện tập 105
Luyện tập chung 106
Tháng – Năm 107
Luyện tập 109
Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 110
Vẽ trang trí hình tròn 112
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số 113
Luyện tập 114
Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) 115
Luyện tập 116
Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số 117
Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) 118
Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) 119
Luyện tập 120
Luyện tập chung 120
Làm quen với chữ số La Mã 121
Luyện tập 122
Thực hành xem đồng hồ 123
Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) 125
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 128
Luyện tập 129
Luyện tập 129
Tiền Việt Nam 130
Luyện tập 132
Làm quen với thống kê số liệu 134
Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) 136
Luyện tập 138

4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

Các số có năm chữ số 140
Luyện tập 142
Các số có năm chữ số (tiếp theo) 143
Luyện tập 145
Số 100 000 – Luyện tập 146
So sánh số các số trong phạm vi 100 000 147
Luyện tập 148
Luyện tập 149
Diện tích của một hình 150
Đơn vị đo diện tích – Xăng-ti-mét vuông 151
Diện tích hình chữ nhật 152
Luyện tập 153
Diện tích hình vuông 153
Luyện tập 154
Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 155
Luyện tập 156
Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 157
Tiền Việt Nam 157
Luyện tập 159
Luyện tập chung 160
Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số 161
Luyện tập 162
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số 163
Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) 164
Luyện tập 165
Luyện tập chung 165
Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) 166
Luyện tập 167
Luyện tập 157
Luyện tập chung 158

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM

Ôn tập các số đến 100 000 169
Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) 170
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 170
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 171
Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 172
Ôn tập về đại lượng 172
Ôn tập về hình học 174
Ôn tập về hình học (tiếp theo) 174
Ôn tập về giải toán 176
Ôn tập về giải toán (tiếp theo) 176
Luyện tập chung 177
Luyện tập chung 178
Luyện tập chung 179

Xem thêm:

Chúc các con học tốt cùng giải bài tập sgk toán lớp 3!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com