Tổng hợp bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược Hồ Chí Minh

Tổng hợp bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược Hồ Chí Minh

Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Nội dung chi tiết bài giảng: Các xét nghiệm sinh hóa máu, Chuyển hóa acid Amin – Protein, Chuyển hóa Acid Nucleic, Chuyển hóa Glucid, Chuyển hóa năng lượng, Enzyme và xúc tác sinh học, Hóa học Acid amin và Protein, Hóa học Glucid, Hóa học Hemoglobin, Hóa học Nucleotid và Acid Nucleic, Liên quan và điều hòa chuyển hóa, Oxy hóa sinh học, Rối loạn thăng bằng toan – kiềm, Xúc tác sinh học,…

1. Đại học Y Dược Hồ Chí Minh

 • Bài soạn Hóa Sinh 2 ĐH Y Dược TP.HCM
 • Các xét nghiệm sinh hóa máu
 • Chuyển hóa acid Amin – Protein
 • Chuyển hóa Acid Nucleic
 • Chuyển hóa Acid Nucleic (Tiếp theo)
 • Chuyển hóa Glucid PGS Nhuận
 • Chuyển hóa Glucid Ths Diệp
 • Chuyển hóa Glucid Ths Ngọc
 • Chuyển hóa Glucid
 • Chuyển hóa năng lượng
 • Enzyme và xúc tác sinh học

 • Giải trình tự DNA SEQUENCING
 • Hóa học Acid amin và Protein
 • Hóa học Acid Amin-Protein
 • Hóa học Glucid  Ths Trường
 • Hóa học Glucid
 • Hóa học Hemoglobin TS Sương
 • Hóa học Hemoglobin Ths Linh
 • Hóa học Lipid
 • Hóa học Nucleotid và Acid Nucleic
 • Hóa sinh học và y dược
 • Khái niệm chuyển hóa các chất
 • Liên quan điều hòa chuyển hóa
 • Liên quan và điều hòa chuyển hóa
 • NucleoProtein và Acid Nucleic
 • Oxy hóa sinh học

 • PCR (Polymerase Chain Reaction) nguyên tắc và ứng dụng
 • Realtime PCR nguyên tắc và ứng dụng
 • Rối loạn thăng bằng toan – kiềm
 • Sinh tổng hợp Protein
 • Xúc tác sinh học
 • Xúc tác sinh học 2

2. Forum khoa Y

 • Chuyển hóa Hemoglobin

 • Chuyển hóa Nucleotid và acid Nucleic
 • Chuyển hóa Protid
 • Hóa học Porphyrin và Hemoglobin
 • Chuyển hóa và Test

3. Phần mềm ứng dụng mô phỏng

 • Mô hình PCR ĐIỆN DI
 • Mô hình Sequencing