Tổng hợp bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ và các trường khác

Tổng hợp bài giảng hóa sinh ĐH Y Dược Huế, Y Dược Cần Thơ và các trường khác

Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Nội dung chi tiết: Đại cương về hóa sinh, Khái niệm chuyển hóa các chất, Xúc tác sinh học, Chuyển hóa năng lượng sinh học, Cấu tạo và tính chất của Lipid, Hóa học Protid, Hóa học PORPHYRIN và HEMOGLOBIN, Chuyển hóa Lipid, Các dạng Lipid huyết tương, Chuyển hóa Protid, Chuyển hóa Acid Nucleic, Chuyển hóa Hemoglobin, Liên quan và điều hòa chuyển hóa, Sinh tổng hợp Protein, Chuyển hóa Calci, Phoshphore và xương, Sự trao đổi nước và các chất vô cơ, Hóa sinh hệ thống gan mật, Hóa sinh máu, Hóa sinh các dịch cơ thể,…

 • Bài 1 Đại cương về hóa sinh
 • Bài 2 Khái niệm chuyển hóa các chất
 • Bài 3 Xúc tác sinh học
 • Bài 4 Chuyển hóa năng lượng sinh học
 • Bài 5 Cấu tạo và tính chất của Lipid
 • Bài 6 Hóa học Protid
 • Bài 7 Hóa học PORPHYRIN và HEMOGLOBIN

 • Bài 8 Chuyển hóa Lipid
 • Bài 9 Các dạng Lipid huyết tương
 • Bài 10 Chuyển hóa Protid
 • Bài 11 Chuyển hóa Acid Nucleic
 • Bài 12 Chuyển hóa Hemoglobin
 • Bài 13 Liên quan và điều hòa chuyển hóa
 • Bài 14 Sinh tổng hợp Protein
 • Bài 15 Chuyển hóa Calci, Phoshphore và xương
 • Bài 16 Sự trao đổi nước và các chất vô cơ
 • Bài 17 Hóa sinh hệ thống gan mật
 • Bài 18 Hóa sinh máu
 • Bài 19 Hóa sinh các dịch cơ thể

 • Biến dưỡng glucid
 • Chuyển hóa chung
 • Chuyển hóa Xenobiotic
 • Enzyme

 • Hemoglobin và Myoglobin
 • Hemoglobin
 • Hóa học Hemoglobin
 • Hóa sinh Hormon
 • Hóa sinh thận

 • Hóa sinh tổ chức thần kinh
 • Hóa sinh tổ chức thần kinh 2
 • Một số bệnh gan và các xét nghiệm sinh hóa

 

Comments are closed.