Tổng hợp bài giảng hóa sinh ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Tổng hợp bài giảng hóa sinh Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Nội dung chi tiết: Chuyển hóa Glucid, Chuyển hóa Hemoglobin, Chuyển hóa Lipid, Chuyển hóa năng lượng, Chuyển hóa Protein, Chuyển hóa sắt, Enzyme, Hóa học Hemoglobin, Hóa học Lipid, Hóa học Protid, Sinh tổng hợp Protein, Sinh tổng hợp RNA, Sự nhân đôi và sửa chữa của DNA, Thực tập sinh học phân tử…

 • Chuyển hóa Glucid – 2009

Glucose là trung tâm của chuyển hóa Glucid.

 • Chuyển hóa Glucid
 • Chuyển hóa Hemoglobin
 • Chuyển hóa Lipid – 2009

 • Chuyển hóa Lipid
 • Chuyển hóa năng lượng
 • Chuyển hóa Protein (P1)
 • Chuyển hóa Protein (P2)
 • Chuyển hóa Protein (P3)
 • Chuyển hóa sắt
 • Enzyme
 • Hóa học Hemoglobin
 • Hóa học Lipid
 • Hóa học Protid

– Protid: là chất hữu cơ có PTL rất lớn, một trong ba nhóm chất sinh học cơ bản chính của cơ thể.

– Cấu tạo: nguyên tố C, H, O,N, đôi khi: S, P

– Protid: acid amin, peptid, protein

– Được tế bào tổng hợp có chức năng: Xây dựng – bảo vệ, Xúc tác phản ứng, Vận chuyển các chất, Dinh dưỡng – dự trữ, Điều hòa…

 • Sinh tổng hợp Protein (P1)
 • Sinh tổng hợp Protein (P2)
 • Sinh tổng hợp RNA 2013
 • Sự nhân đôi và sửa chữa của DNA

 • Thực tập sinh học phân tử