Tổng hợp bài giảng siêu âm tim khóa 10 – Viện tim mạch Việt Nam

Tổng hợp bài giảng siêu âm tim khóa 10 – Viện tim mạch Việt Nam
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Dưới đây là chi tiết các bài giảng: Bệnh cơ tim, Bệnh hẹp van hai lá, Bệnh hẹp van hai lá 2, Còn ống động mạch, Cơ sở vật lý của phương pháp chẩn đoán siêu âm, Đại cương về siêu âm Doppler mở cơ tim, Đại cương về siêu âm Doppler tim, Đánh giá áp lực động mạch phổi bằng siêu âm Doppler tim, Đánh giá chức năng tâm thu thất trái, Đánh giá chức năng tâm trương thất trái trên siêu âm tim, Đánh giá chức năng thất trái bằng siêu âm Doppler tim….

 • Bệnh cơ tim
 • Bệnh hẹp van hai lá
 • Bệnh hẹp van hai lá 2
 • Còn ống động mạch

 • Cơ sở vật lý của phương pháp chẩn đoán siêu âm
 • Đại cương về siêu âm Doppler mở cơ tim
 • Đại cương về siêu âm Doppler tim
 • Đánh giá áp lực động mạch phổi bằng siêu âm Doppler tim
 • Đánh giá chức năng tâm thu thất trái
 • Đánh giá chức năng tâm trương thất trái trên siêu âm tim
 • Đánh giá chức năng thất trái bằng siêu âm Doppler tim

 • Giải phẫu chức năng của tm ứng dụng trong siêu âm tim
 • Giải phẫu chức năng sinh lý tim
 • Hẹp van hai lá
 • Hẹp van hai lá PGS Phạm Thị Hồng Thi
 • Hở van động mạch chủ: vai trò của siêu âm tim trong xác định mức độ hở và chỉ định phẫu thuật
 • Phương pháp tiến hành siêu âm tim qua thực quản
 • Siêu âm chẩn đoán bệnh động mạch chủ

 • Siêu âm Doppler đánh giá hẹp van động mạch chủ
 • Siêu âm Doppler tim chẩn đoán bệnh thông liên nhĩ
 • Siêu âm Doppler tim chẩn đoán bệnh thông liên thất
 • Siêu âm Doppler tim chẩn đoán khối u tim
 • Siêu âm Doppler tim trong nhồi máu cơ tim
 • Siêu âm Doppler trong bệnh lý màng ngoài tim
 • Siêu âm Doppler trong hẹp van hai lá
 • Siêu âm tim cản âm
 • Siêu âm tim cơ bản
 • Siêu âm tim qua thực quản
 • Siêu âm tim Stress 2
 • Siêu âm tim Stress
 • Siêu âm tim trong bệnh VNTMHK
 • Siêu âm tim trong các bệnh cơ tim
 • Siêu âm tim trong tứ chứng Fallot 2010

 • Siêu âm tim trong tứ chứng Fallot 2015
 • Siêu âm van tim nhân tạo
 • Sinh lý chu chuyển tim và siêu âm Doppler tim
 • Sinh lý tim ứng dụng trong siêu âm
 • Vai trò của siêu âm Doppler với phẫu thuật tim