Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Hà Nội

Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Hà Nội
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Nhập môn sinh lý học, Đại cương về cơ thể sống và hằng tính nội môi, Sinh lý tế bào trao đổi chất qua màng tế bào, Sinh lý điện thế màng và điện thế hoạt động, Sinh lý chuyển hóa chất năng lượng. Sinh lý điều nhiệt, Sinh lý máu, Sinh lý các dịch của cơ thể, Sinh lý tuần hoàn, Sinh lý hô hấp, Sinh lý bộ máy tiêu hóa, Sinh lý bài tiết nước tiểu, Sinh lý nội tiết, Sinh lý sinh dục và sinh sản. Sinh lý Nơron, Sinh lý hệ thần kinh cảm giác, Sinh lý hệ thần kinh vận động, Sinh lý hệ thần kinh tự chủ, Một số chức năng cấp cao của hệ thần kinh, Sinh lý cơ…

 • 1. Nhập môn sinh lý học
 • 2. Đại cương về cơ thể sống và hằng tính nội môi
 • 3. Sinh lý tế bào trao đổi chất qua màng tế bào
 • 4. Sinh lý điện thế màng và điện thế hoạt động
 • 5. Sinh lý chuyển hóa chất, năng lượng
 • 6. Sinh lý điều nhiệt
 • 7. Sinh lý máu
 • 8. Sinh lý các dịch của cơ thể
 • 9. Sinh lý tuần hoàn
 • 10. Sinh lý hô hấp
 • 11. Sinh lý bộ máy tiêu hóa
 • 12. Sinh lý bài tiết nước tiểu
 • 13. Sinh lý nội tiết
 • 14. Sinh lý sinh dục và sinh sản
 • 15. Sinh lý Nơron
 • 16. Sinh lý hệ thần kinh cảm giác
 • 17. Sinh lý hệ thần kinh vận động
 • 18. Sinh lý hệ thần kinh tự chủ
 • 19. Một số chức năng cấp cao của hệ thần kinh
 • 20. Sinh lý cơ

 • Chuyển hóa chất: Chuyển hóa năng lượng điều nhiệt
 • Sinh lý cảm giác
 • Sinh lý hệ hô hấp
 • Sinh lý hệ thần kinh vận động
 • Trao đổi chất qua màng tế bào

Linh dow: Tổng hợp bài giảng sinh lý học ĐH Y Hà Nội


 

Comments are closed.