Tổng hợp các cuốn sách bài giảng giáo trình hóa sinh

Tổng hợp các cuốn sách bài giảng giáo trình hóa sinh

Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Tập hợp tất cả các cuốn sách, giáo trình, bài giảng về hóa sinh của các trường đại học và bộ y tế: Bài giảng hóa lý dược, Giáo trình hóa phân tích, Giáo trình Hóa sinh – Y Huế, Hóa phân tích – Bộ Y tế, Hóa sinh – Bộ Y tế, Hóa sinh học – Bộ Y tế, Hóa sinh học – Y Dược Hồ Chí Minh, Hóa sinh học miễn dịch trong lâm sàng – Y Hà Nội, Hóa sinh lâm sàng – Lê Xuân Trường, Hóa sinh lâm sàng – Y Hà Nội, Hóa sinh lâm sàng – Y Dược Hồ Chí Minh, Harpers Illustrated Biochemistry( 26th Ed, 2003)…

 • Bài giảng hóa lý dược – Y Dược Thái Nguyên

 • Giáo trình hóa phân tích – ĐH Thái Nguyên

 • Giáo trình Hóa sinh – Y Huế

 • Hóa phân tích – Bộ Y tế

 • Hóa sinh – Bộ Y tế

 • Hóa sinh học – Bộ Y tế

 • Hóa sinh học – Y Dược Hồ Chí Minh
 • Hóa sinh học miễn dịch trong lâm sàng – Y Hà Nội

 • Hóa sinh lâm sàng – Lê Xuân Trường

 • Hóa sinh lâm sàng – Y Hà Nội

 • Hóa sinh lâm sàng – Y Dược Hồ Chí Minh

 • Harpers Illustrated Biochemistry( 26th Ed, 2003)

 

Robert K. Murray, MD, PhD
Professor (Emeritus) of Biochemistry
University of Toronto
Toronto, Ontario