Tổng hợp sách giáo trình bài giảng điện tâm đồ

Tổng hợp sách giáo trình bài giảng điện tâm đồ
Vì lí do bản quyền nên các tài liệu hạn chế sự chia sẻ. Vì sự bất tiện này rất mong được sự cảm thông và chia sẻ của quý độc giả! Các bạn vui lòng tìm kiếm và xem tài liệu trực tiếp ở mục Ebooks

Dưới đây là các bài giảng của các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đầu ngành về lĩnh vực điện tâm đồ ở các bệnh viện hàng đầu Việt Nam. Từ bài giảng điện tâm đồ cơ bản đến bài thực hành đọc điện tim của phó giáo sư Tuấn.

 • Điện tâm đồ cơ bản
 • Bước đầu đọc điện tim
 • 150 vấn đề điện tâm đồ
 • Atlas Điện Tâm Đồ Nguyễn Quang Toàn
 • Bài tập điện tâm đồ M. Englert – R. Bernard
 • Các hội chứng ECG
 • Điện tâm đồ bình thường và một số bệnh lý
 • Điện tâm đồ trẻ em
 • Điện tâm đồ trong một số trường hợp
 • Điện tâm đồ trong rối loạn điện giải
 • Điện Tâm Đồ Trong Thực Hành Lâm Sàng PGS TS Nguyễn Quang Tuấn
 • Điện tâm đồ ứng dụng trong lâm sàng Trần Kim Sơn
 • Đọc dễ dàng ECG
 • Đọc điện tâm đồ dễ hơn Nguyễn Tôn Kinh Thi
 • ECG cho người mới bắt đầu sách dịch CTUMP
 • ECG in AMI Sách dịch nhóm CNKTYK
 • Hướng dẫn đọc điện tim -Y Huế GS TS Trần Đỗ Trinh
 • Hướng dẫn đọc điện tim GS TS Trần Đỗ Trinh
 • Hướng dẫn học điện tâm đồ GS TS Trần Đỗ Trinh
 • Learn ECG in a day – Sách dịch (silver_aura)
 • Sổ tay điện tâm đồ Phạm Nguyễn Vinh
 • The ECG Made Easy (Ấn Bản Lần 8 – Tiếng Việt)
 • Thực hành đọc điện tim PGS TS Nguyễn Quang Tuấn