Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ, sách giáo khoa sinh học lớp 6. Nội dung bài Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6.

Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6
Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6

A. Lý thuyết

1. Cấu tạo và chức năng của miền hút rễ

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
Cấu tạo lông hút
1)Vách tế bào 2)Màng sinh chất 3)Chất tế bào 4)Nhân 5)Không bào
Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
Cấu tạo miền hút rễ

– Cấu tạo miền hút gồm hai bộ phận chính: Vỏ và Trụ giữa.

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
Cấu tạo của vỏ rễ

– Vỏ gồm biểu bì nhiều lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ
Cấu tạo trụ giữa

– Trụ giữa gồm các mạch gỗ và mạch rây có chức năng vận chuyển các chất. Ruột chứa chất dự trữ.

Bảng: Cấu tạo và chức năng của miền hút

Các bộ phận của miền hútCấu tạo từng bộ phậnChức năng chính của từng bộ phận
VỏBiểu bìGồm một lớp tế bào hình đa giác xếp sát nhauBảo vệ các bộ phận bên trong rễ
Lông hút là tế bào biểu bì kéo dàiHút nước và muối hoáng hòa tan
Thịt vỏGồm nhiều lớp tế bào có độ lớn khác nhauChuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa
Trụ giữaBó mạchMạch râyGồm những tế bào có vách mỏngChuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
Mạch gỗGồm những tế bào có vách dày hóa gỗ, không có chất tế bàoChuyển nước và muối khoáng lên từ rễ lên thân, lá
RuộtGồm những tế bào có vách mỏngChứa chất dự trữ

2. Sơ đồ tư duy

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Trước khi đi vào phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi thảo luận giữa bài (Phần quan sát, thảo luận) sau đây:


B. Câu hỏi quan sát, thảo luận trong Sgk Sinh học 6

1. Trả lời câu hỏi thảo luận Bài 10 trang 32 sgk Sinh học 6

Quan sát hai hình trên

– Đọc bảng sau, so sánh với hình vẽ để biểu diễn được cấu tạo và chức năng của miền hút.

Trả lời:

Cấu tạo và chức năng của miền hút.

– Vỏ gồm: biểu bì có nhiều lông hút. Lông hút là tế bào biểu bì kéo dài có chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan. Phía trong là thịt vỏ có chức năng vận chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa.

– Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây, ruột. Mạch gỗ chuyển nước và muối khoáng, mạch rây vận chuyển các chất hữu cơ đi nuôi cây. Ruột chứa chất dự trữ.


2. Trả lời câu hỏi thảo luận Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6

Thảo luận:

– Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần? Chức năng của từng phần?

– Vì sao nói mỗi lông hút là một tế bào? Nó có tồn tại mãi không?

– * Quan sát H.10.2 với H.7.4, rút ra nhận xét sự giống nhau và khác nhau giữa sơ đồ chung tế bào thực vật với tế bào lông hút?

Trả lời:

– Miền hút gồm 2 phần:

+ Phần vỏ có chức năng bảo vệ các bộ phận trong rễ, hút nước và muối khoáng, chuyển nước từ lông hút vào trụ giữa.

+ Phần trụ giữa có chức năng chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, chuyển nước và muối khoáng lên thân và lá, ngoài ra còn chứa các chất dự trữ.

– Mỗi lông hút là 1 tế bào bởi vì chúng có cấu tạo là 1 tế bào: gồm vách tế bào, tế bào chất, màng sinh chất, nhân, không bào. Chúng không tồn tại mãi vì nếu môi trường không phù hợp chúng có thể tiêu biến hoặc gãy.

– So sánh tế bào lông hút và tế bào thực vật:

+ Giống nhau: gồm đầy đủ các thành phần của một tế bào thực vật: vách tế bào, tế bào chất, màng sinh chất,nhân, không bào.

+ Khác nhau:

Tế bào thực vậtTế bào lông hút
Vách tế bào dàyVách tế bào mỏng
Không bào nhỏKhông bào lớn
Có lục lạpKhông có lục lạp
Nhân nằm ở phía đầu lông hútNhân nằm sát thành tế bào

Dưới đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


C. Câu hỏi và bài tập: Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk sinh học lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6

Chỉ trên hình vẽ các bộ phận của miền hút và chức năng của chúng.

Trả lời:

– Vỏ gồm: biểu bì, thịt vỏ có các chức năng hút nước, muối khoáng rồi chuyển vào trụ giữa.

– Trụ giữa gồm: các bó mạch và ruột có chức năng chuvển các chất và chứa chất dư trữ.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6

Hãy đánh dấu đánh dấu \(\checkmark\) vào \(\Box\) cho ý trả lời đúng của câu sau:

Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì:

\(\Box\) Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.

\(\Box\) Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

\(\Box\) Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

\(\Box\) Có ruột chứa chất dự trữ.

Trả lời:

\(\Box\) Gồm hai phần: vỏ và trụ giữa.

\(\Box\) Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.

\(\checkmark\) Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hòa tan.

\(\Box\) Có ruột chứa chất dự trữ.


3. Trả lời câu hỏi 3* Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6

Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?

Trả lời:

– Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút.

– Vì những cây mà rễ ngập trong nước thì nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì cúa rễ mà không cần lông hút.


4. Giải bài tập trang 33 sgk Sinh học 6

Các nhóm làm thì nghiệm: cân một số loại cây, quả, hạt, củ tươi; mỗi loại 100g

Để riêng từng loại, thái mỏng các loại cây, quả, củ, sau đó đem phơi thật khô rồi cân lại cho đến khi khối lượng không đổi.

Ghi lại kết quả theo bảng sau:

Trả lời:

Các nhóm tự làm thí nghiệm rồi ghi lại kết quả vào bảng.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 10 trang 33 sgk Sinh học 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com