Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm, sách giáo khoa sinh học lớp 6. Nội dung bài Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6.


Lý thuyết

1. Cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm

Cây một lá mầm và cây hai lá mầm
Cây một lá mầm và cây hai lá mầm

– Phân biệt cây một lá mầm và hai lá mầm:

Đặc điểm Cây một lá mầm Cây hai lá mầm
Kiểu rễ Rễ chùm Rễ cọc
Gân lá Song song hoặc hình cung Hình mạng
Thân Thân cỏ hoặc thân cột Thân gỗ hoặc thân leo, thân bò
Số cánh hoa 3 hoặc 6 cánh hoa 4 hoặc 5 cánh hoa
Số mầm của phôi Phôi có 1 lá mầm Phôi có 2 lá mầm

– Cây một lá mầm: có rễ chùm, thân cỏ hoặc thân cột, gân lá hình cung hoặc song song và hoa thường có 4 hoặc 5 cánh. Ví dụ: lúa, ngô, rẻ quạt…

– Cây hai lá mầm: có rễ cọc, thân gỗ, thân cỏ hoặc thân leo, gân lá hình mạng và hoa thường có 3 hoặc 6 cánh. Ví dụ: Dừa cạn, rau má, cải, nhãn…

2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

– Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp một lá mầm và lớp hai lá mầm là số lá mầm của phôi.

– Ngoài ra còn một vài dấu hiệu phân biệt khác như kiểu rễ, kiểu gân lá, dạng thân, số cánh hoa…

– Ta đã biết thực vật hạt kín rất đa dạng, trong thiên nhiên có thể gặp những trường hợp ngoại lệ, ví dụ: có cây hoa không cánh hoặc ngược lại rất nhiều cánh, lá của một vài cây Hai lá mầm có khi có các gân chính xếp hình cung,…Trong những trường hợp này, để nhận biết cây thuộc lớp nào cần phải dựa vào nhiều đặc điểm khác nhau chứ không thể chỉ dựa vào một đặc điểm nào đó.

Trước khi đi vào phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi thảo luận giữa bài (Phần quan sát, thảo luận) sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 137 sgk Sinh học 6

∇ Quan sát kĩ H.421.1:

– Căn cứ vào các đặc điểm của lá, rễ, hoa mà em có thể nhận ra được từ hình vẽ, hãy phân biệt cây Hai lá mầm và cây Một lá mầm theo mẫu sau:

Đặc điểm Cây Hai lá mầm Cây Một lá mầm
Kiểu rễ
Kiểu gân lá
Số cánh hoa

Trả lời:

Đặc điểm Cây Hai lá mầm Cây Một lá mầm
Kiểu rễ Rễ cọc Rễ chùm
Kiểu gân lá Hình mạng Song song
Số cánh hoa Lẻ Chẵn

2. Trả lời câu hỏi trang 138 sgk Sinh học 6

∇ – Từ bảng trên hãy suy ra đặc điểm phân biệt giữa hai lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm.

– Kiểm tra lại nhận xét qua mẫu thật hoặc qua hình vẽ một vài cây (H.42.2). Sau đó hãy xếp chúng vào một trong hai lớp:

Cây số 1: thuộc lớp …

Cây số 2: thuộc lớp …

Trả lời:

– Kết luận:

+ Cây Hai lá mầm: có rễ cọc, gân lá hình mạng, số cánh hoa lẻ, phôi có 2 lá mầm…

+ Cây Một lá mầm: có rễ chùm, gân lá hình song song, số cánh hoa chẵn, phôi có 1 lá mầm…

– Cây số 1: thuộc lớp Hai lá mầm

Cây số 2: thuộc lớp Một lá mầm

Cây số 3: thuộc lớp Hai lá mầm

Cây số 4: thuộc lớp Hai lá mầm

Cây số 5: thuộc lớp Một lá mầm

Dưới đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk sinh học lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi 1 2 3 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6

Đặc điểm chủ yếu để phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm là gì?

Trả lời:

Phân biệt nhờ dạng rễ, gân lá, số cánh hoa, số lá mầm của phôi…

– Cây Hai lá mầm: có rễ cọc, gân lá hình mạng, số cánh hoa lẻ, phôi có 2 lá mầm…

– Cây Một lá mầm: có rễ chùm, gân lá hình song song, số cánh hoa chẵn, phôi có 1 lá mầm…


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6

Có thể nhận biết một cây thuộc lớp Hai lá mầm hay lớp Một lá mầm nhờ những dấu hiệu bên ngoài nào?

Trả lời:

Dựa vào dạng rễ, số cánh hoa, số lá mầm của phôi, số cnash hoa, dạng thân…


3. Trả lời câu hỏi 3 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6

Sưu tầm lá của 3 cây Hai lá mầm và 3 cây Một lá mầm khác nhau. Dùng băng dính gắn lá vào một tờ giấy.

Trả lời:

– Một số cây Hai lá mầm: bưởi, cam, nhãn, na, đào

– Một số cây Một lá mầm: lúa, dừa, cau.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Trả lời câu hỏi 1 2 3 Bài 42 trang 139 sgk Sinh học 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com