Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 bài 56 trang 184 sgk Sinh học 7

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 56. Cây phát sinh giới động vật, sách giáo khoa sinh học lớp 7. Nội dung bài Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 bài 56 trang 184 sgk Sinh học 7 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 7.


Lý thuyết

I – Bằng chứng về mối quan hệ giữa các nhóm động vật

Ngay từ đầu thê kỉ XIX. người ta đã phát hiện ra những di tích của động vật trong các lớp đá. được gọi là di tích hoá thạch (hình 56.1). Di tích hoá thạch của lưỡng cư cổ được phát hiện cách hiện nay khoảng 350 triệu năm. Trên di tích hoá thạch này. lưỡng cư cổ còn mang đậm nét những đặc điếm của cá vẩy chân cổ. Năm 1861 người ta đã phát hiện được di tích hoá thạch của chim cồ in trong đá, cách hiện nay khoảng 150 triệu năm. Trên hoá thạch này, chim cổ vẫn mang nhiều đặc điếm cua bò sát.

Lý thuyết, Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật | Lý thuyết và trắc nghiệm Sinh học 7 chọn lọc có đáp ánLý thuyết, Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật | Lý thuyết và trắc nghiệm Sinh học 7 chọn lọc có đáp án

II – Cây phát sinh giới động vật

Theo học thuyết tiến hoá, những cơ thê có tổ chức càng giống nhau phản ánh quan hệ nguồn gốc càng gần nhau. Người ta có thể minh hoạ quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật bằng một cây phát sinh (hình 56.3).
Lý thuyết, Trắc nghiệm Sinh học 7 Bài 56: Cây phát sinh giới động vật | Lý thuyết và trắc nghiệm Sinh học 7 chọn lọc có đáp án
Trước khi đi vào phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 bài 56 trang 184 sgk Sinh học 7 chúng ta cùng hoạt động học tập, quan sát, thảo luận, trả lời các câu hỏi sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 182 sgk Sinh học 7

∇ – Trên hình 56.2A, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ, gạch 2 gạch những đặc điểm lưỡng cư cổ giống lưỡng cư ngày nay.

– Trên hình 56.2B, hãy gạch chân 1 nét những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay.

– Những đặc điểm giống và khác nhau đó nói lên điều gì về mối quan hệ họ hang giữa lưỡng cư cổ và cá vây chân cổ, chim cổ và bò sát cổ.

Trả lời:

– Hình 56.2 A:

+ Đặc  điểm của lưỡng cư cổ giống với cá vây chân cổ là di tích nắp mang, vây đuôi, vảy.

+ Đặc điểm của lưỡng cư cổ giống với lưỡng cư ngày nay là: chi năm ngón

– Hình 56.2B: Những đặc điểm của chim cổ giống với bò sát ngày nay là: đuôi dài, 3 ngón đều có vuốt, lông vũ, cánh, hàm có răng

⇒ Cá vây chân cổ có thể là tổ tiên của lưỡng cư cổ, còn bò sát cổ có thể là tổ tiên của chim cổ.


2. Trả lời câu hỏi trang 184 sgk Sinh học 7

∇ Quan sát, đọc chú thích trên sơ đồ cây phát sinh hình 56.3, trả lời những câu hỏi sau:

– Cho biết ngành chân khớp có quan hệ họ hàng gần gũi với ngành thân mềm hơn hay với động vật có xương sống hơn.

– Cho biết ngành thân mềm có quan hệ họ hàng gần với ngành ruột khoang hơn hay với ngành giun đốt hơn.

Trả lời:

– Ngành chân khớp có mối quan hệ họ hàng gần gũi với ngành Thân mềm hơn vì chúng đều thuộc nhóm động vật không xương sống

– Ngành thân mềm có quan hệ họ hàng gần gũi với ngành Giun đốt hơn.

Sau đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 bài 56 trang 184 sgk Sinh học 7. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:


Câu hỏi

1. Trả lời câu hỏi 1 Bài 56 trang 184 sgk Sinh học 7

Trình bày ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật .

Trả lời:

Ý nghĩa, tác dụng của cây phát sinh giới động vật:

– Cho biết nguồn gốc chung của giới động vật.

– Cho biết quá trình phát sinh, tiến hóa của giới động vật.

– Cho biết mối quan hệ họ hàng giữa các ngành động vật.

– Cho biết mức độ phong phú và đa dạng của các nhóm loài.


2. Trả lời câu hỏi 2 Bài 56 trang 184 sgk Sinh học 7

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn hay cá chép hơn?

Trả lời:

Cá voi có quan hệ họ hàng gần với hươu sao hơn cá chép.

Vì cá voi thuộc lớp thú bắt nguồn từ nhánh tiến hóa có gốc cùng với hươu sao (động vật lớp Thú). Trong khi đó cá chép lại thuộc lớp có xương, là động vật bậc thấp hơn với lớp Thú.


Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1 2 bài 56 trang 184 sgk Sinh học 7 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 7 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com