Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 27 trang 94 95 96 sgk Vật lí 8

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt, sách giáo khoa Vật lí 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 27 trang 94 95 96 sgk Vật lí 8 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 27 trang 94 95 96 sgk Vật lí 8
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 27 trang 94 95 96 sgk Vật lí 8

Lý thuyết

I. Sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác

– Mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau:

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

+ Hòn bi thép lăn từ máng nghiêng xuống va chạm vào miếng gỗ làm miếng gỗ chuyển động. Hòn bi truyền động năng cho miếng gỗ.

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

+ Thả một miếng nhôm đã được nung nóng vào một cốc nước lạnh. Miếng nhôm đã truyền nhiệt lượng cho cốc nước.

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

+ Viên đạn từ nòng súng bay ra, rơi xuống biến, nguội đi và chìm dần. Viên đạn truyền động năng và nhiệt lượng cho nước biển.

– Kết luận: Cơ năng, nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

II. Sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ năng, giữa cơ năng và nhiệt năng

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

– Hiện tượng: Khi bỏ tay giữ con lắc, con lắc chuyển động nhanh dần từ A đến B, chậm dần từ B đến C, rồi lại nhanh dần từ C đến B, chậm dần từ B đến A .

→ Sự chuyển hoá năng lượng: Khi con lắc chuyển động từ A đến B thế năng đã chuyển hóa dần thành động năng,  khi con lắc chuyển động từ B đến C động năng đã chuyển hóa dần thành thế năng.

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

– Hiện tượng: Dùng tay cọ xát miếng đồng lên mặt bàn, miếng đồng nóng lên.

→ Sự chuyển hoá năng lượng: Cơ năng của tay đã chuyển hóa  thành nhiệt năng của miếng đồng.

Bài 27: Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

– Hiện tượng: Đun nóng ống nghiệm. Không khí và hơi nước trong ống nghiệm nóng lên, dãn nở, đẩy nút bật lên và lạnh đi.

→ Sự chuyển hoá năng lượng: Nhiệt năng của không khí và hơi nước đã chuyển hóa thành động năng của nút.

– Kết luận: Động năng có thể chuyển hoá thành thế năng và ngược lại (sự chuyển hoá giữa các dạng của cơ nămg). Cơ năng có thể chuyền hoá thành nhiệt năng và ngược lại. ⇒ Cơ năng có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

III. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt

Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: Năng lượng không tự nó sinh ra cũng không tự nó mất đi; nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 27 trang 94 95 96 sgk Vật lí 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 27 trang 94 95 96 sgk Vật lí 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 27 trang 94 sgk Vật lí 8

Hãy mô tả sự truyền cơ năng, nhiệt năng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.1:

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Trả lời:

– Hòn bi truyền cơ năng cho miếng gỗ.

– Miếng nhôm truyền nhiệt năng cho cốc nước.

– Viên đạn truyền cơ năng nhiệt năng cho nước biển.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 27 trang 95 sgk Vật lí 8

Hãy mô tả sự chuyển hóa năng lượng trong các hiện tượng sau đây và tìm từ thích hợp cho các chỗ trống của các câu ở cột bên phải bảng 27.2.

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Trả lời:

– Khi con lắc chuyển động từ A đến B thế năng đã chuyển hóa dần thành động năng. Khi con lắc chuyển động từ B đến C động năng đã chuyển hóa dần thành thế năng.

Cơ năng của tay đã chuyển hóa thành nhiệt năng của miếng kim loại.

Nhiệt năng của không khí và hơi nước đã chuyển hóa thành cơ năng của nút.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 27 trang 96 sgk Vật lí 8

Hãy tìm ví dụ về sự biểu hiện của định luật trên trong các hiện tượng cơ và nhiệt đã học.

Trả lời:

Thả viên bi từ trên cao xuống nền gạch. Khi rơi xuống, thế năng chuyển hóa dần thành động năng. Khi rơi đến sàn nhà, một phần cơ năng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm sàn nhà và viên bi nóng lên.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 27 trang 96 sgk Vật lí 8

Hãy tìm thêm ví dụ, ngoài những ví dụ đã có trong bài về sự truyền cơ năng, nhiệt năng từ vật này sang vật khác; sự chuyển hóa giữa các dạng cơ năng cũng như giữa nhiệt năng và cơ năng.

Trả lời:

– Dùng búa đập nhiều lần vào thanh đồng làm thanh đồng nóng lên: Cơ năng chuyển hóa thành nhiệt năng.

– Ném một vật lên cao: Động năng chuyển hóa thành thế năng.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 27 trang 96 sgk Vật lí 8

Tại sao trong hiện tượng hòn bi va vào thanh gỗ sau khi va chạm chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại. Cơ năng của chúng ta đã biến đi đâu?

Trả lời:

Hòn bi va vào thanh gỗ sau khi va chạm chúng chỉ chuyển động được một đoạn ngắn rồi dừng lại là vì một phần cơ năng của chúng chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng hòn bi, thanh gỗ, máng trượt và không khí xung quanh → năng lượng của chúng giảm dần.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 27 trang 96 sgk Vật lí 8

Tại sao trong hiện tượng về dao động của con lắc, con lắc chỉ dao dộng trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng? Cơ năng của con lắc đã chuyển hóa thành dạng năng lượng nào?

Trả lời:

Trong hiện tượng về dao dộng của con lắc, con lắc chỉ dao động trong một thời gian ngắn rồi dừng lại ở vị trí cân bằng là vì một phần cơ năng của chúng đã chuyển hóa thành nhiệt năng làm nóng con lắc và không khí xung quanh.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 Bài 27 trang 94 95 96 sgk Vật lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com