Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 Bài 23 trang 80 81 82 sgk Vật lí 8

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 23. Đối lưu – Bức xạ nhiệt, sách giáo khoa Vật lí 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 Bài 23 trang 80 81 82 sgk Vật lí 8 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 8.

Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 Bài 23 trang 80 81 82 sgk Vật lí 8
Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 Bài 23 trang 80 81 82 sgk Vật lí 8

Lý thuyết

I. Đối lưu

Đối lưu là sự truyền nhiệt bằng các dòng chất lỏng hoặc chất khí, đó là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí.

Lưu ý: Cơ chế của sự đối lưu là trọng lực và lực đẩy Ác-si-mét. Khi được đun nóng (truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt) lớp chất lỏng ở dưới nóng lên, nở ra, trọng lượng riêng trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước ở trên, nên nổi lên, còn lớp nước lạnh ở trên chìm xuống thế chỗ cho lớp nước này để lại được đun nóng…. Cứ thể cho tới khi cả khối chất lỏng nóng lên.

Như vậy, nếu đun nước trên con tàu vũ trụ ở trạng thái “không trọng lượng” thì sẽ không có hiện tượng đối lưu và nước không thể sôi nhanh như khi đun trong trạng thái có trọng lượng.

II. Bức xạ nhiệt

– Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. Bức xạ nhiệt có thể xảy ra cả trong chân không.

– Vật có bề mặt càng xù xì và màu càng sẫm thì hấp thụ tia nhiệt càng nhiều.

– Vật có bề mặt càng nhẵn và màu càng sáng thì hấp thụ tia nhiệt càng ít.

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 Bài 23 trang 80 81 82 sgk Vật lí 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập vật lí 8 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 Bài 23 trang 80 81 82 sgk Vật lí 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:


1. Trả lời câu hỏi C1 Bài 23 trang 80 sgk Vật lí 8

Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương?

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Trả lời:

Nước màu tím không di chuyển một cách hỗn độn mà di chuyển thành dòng từ dưới lên.


2. Trả lời câu hỏi C2 Bài 23 trang 80 sgk Vật lí 8

Tại sao lớp nước ở dưới được đun nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước lạnh ở phía trên lại đi xuống phía dưới (hãy nhớ lại điều kiện để vật nổi lên, chìm xuống đã học trong phần Cơ học).

Trả lời:

Khi đun nước ở phía dưới đáy nóng lên trước và nở ra, trọng lượng riêng của lớp nước này trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh phía trên, do đó lớp nước nóng nổi lên còn lớp nước lạnh chìm xuống dưới tạo thành dòng đốì lưu.


3. Trả lời câu hỏi C3 Bài 23 trang 80 sgk Vật lí 8

Tại sao biết được nước trong cốc đã nóng lên?

Trả lời:

Nhờ quan sát số chỉ của nhiệt kế nhúng trong cốc mà ta biết nước nóng lên.


4. Trả lời câu hỏi C4 Bài 23 trang 81 sgk Vật lí 8

Trong thí nghiệm ở hình 23.3, khi đốt nến và hương ta thấy dòng khói hương đi từ trên xuống vòng qua khe hở giữa miếng bìa ngăn và đáy cốc rồi đi lên phía ngọn nến. Hãy giải thích hiện tượng trên.

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Trả lời:

Ở phía có ngọn nến, do có sự đối lưu mà lớp không khí nóng di chuyển lên trên, sự chênh lệch về áp suất làm cho khói hương di chuyển thành dòng xuống phía dưới. Kết quả của sự di chuyển này tạo thành sự đối lưu như ta quan sát thấy.


5. Trả lời câu hỏi C5 Bài 23 trang 81 sgk Vật lí 8

Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới?

Trả lời:

Muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới là vì trong chất lỏng và chất khí có hiện tượng đối lưu. Khi đun từ phía dưới, ta làm cho phần chất lỏng (hoặc khí) ở phía dưới nóng lên trước làm cho trọng lượng riêng của phần này giảm đi và đi lên phía trên. Phần chất lỏng (hoặc khí) ở phía trên chưa được đun nóng sẽ di xuống tạo thành dòng đối lưu.


6. Trả lời câu hỏi C6 Bài 23 trang 81 sgk Vật lí 8

Trong chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không? Tại sao?

Trả lời:

Trong chân không và trong chất rắn không có hiện tượng đối lưu, vì chân không là môi trường không có phân tử khí nào, còn trong chất rắn các phân tử kiên kết nhau rất chặt chẽ, chúng không thể di chuyển thành dòng được.


7. Trả lời câu hỏi C7 Bài 23 trang 81 sgk Vật lí 8

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì?

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Trả lời:

Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B. Hiện tượng đó chứng tỏ không khí trong bình đã nhận được nhiệt, nóng lên và nở ra.


8. Trả lời câu hỏi C8 Bài 23 trang 81 sgk Vật lí 8

Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gì? Miếng gỗ đã có tác dụng gì?

Giải bài tập Vật Lý 8 | Giải Lý lớp 8

Trả lời:

Hiện tượng này chứng tỏ không khí trong bình đã lạnh đi và co lại. Miếng gỗ đã có tác dụng ngăn không cho nhiệt truyền từ bếp sang bình.


9. Trả lời câu hỏi C9 Bài 23 trang 82 sgk Vật lí 8

Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu không? Tại sao?

Trả lời:

Không phải là dẫn nhiệt vì không khí là chất dẫn nhiệt rất kém.

Không phải là đối lưu vì trong trường hợp này nhiệt truyền theo đường thẳng.


10. Trả lời câu hỏi C10 Bài 23 trang 82 sgk Vật lí 8

Tại sao trong thí nghiệm ở hình 23.4 bình chứa không khí lại được phủ muội đèn?

Trả lời:

Bình chứa không khí được phủ muội đèn là để tăng khả năng hấp thụ các tia nhiệt cho bình chứa.


11. Trả lời câu hỏi C11 Bài 23 trang 82 sgk Vật lí 8

Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen?

Trả lời:

Vì các vật có màu sáng ít hấp thụ các tia nhiệt hơn nên mặc áo trắng vào mùa hè sẽ giảm khả năng hấp thụ các tia nhiệt làm cho ta có cảm giác mát hơn.


12. Trả lời câu hỏi C12 Bài 23 trang 82 sgk Vật lí 8

Hãy chọn từ thích hợp cho các chỗ trống ở bảng sau:

Chất Rắn Lỏng Khí Chân không
Hình thức truyền nhiệt chủ yếu

Trả lời:

Chất Rắn Lỏng Khí Chân không
Hình thức truyền nhiệt chủ yếu Dẫn nhiệt Đối lưu Đối lưu Bức xạ nhiệt

Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 Bài 23 trang 80 81 82 sgk Vật lí 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Vật lí lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com