Trả lời câu hỏi C4 C5 C6 C7 C8 Bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6

Hướng dẫn giải Bài 21 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt, chương II Nhiệt học, sách giáo khoa Vật lí lớp 6. Nội dung trả lời câu hỏi C4 C5 C6 C7 C8 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 6.


Lý thuyết

I. Lực xuất hiện trong sự co dãn vì nhiệt

1. Quan sát thí nghiệm

Thí nghiệm 1:

Trả lời câu hỏi C4 C5 C6 C7 C8 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6

Dùng bông tẩm cồn đốt nóng thanh thép đã được lắp trên giá và chặn chốt ngang

Nhận xét:

– Sau khi thanh thép đốt nóng, thép nở ra bẻ gãy chốt ngang.

– Thanh thép nở dài ra khi nóng lên.

– Hiện tượng xảy ra chứng tỏ khi dãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể sinh ra một lực rất lớn.

Thí nghiệm 2:

Lắp chốt ngang sang bên phải gờ chặn, dùng khăn lạnh làm nguội thanh thép.

Nhận xét: Chốt ngang cũng bị bẻ gãy.

2. Rút ra kết luận

– Khi thanh thép nở ra vì nhiệt nó gây ra lực rất lớn.

– Khi thanh thép co lại vì nhiệt nó cũng gây ra lực rất lớn.

⇒ Sự co dãn vì nhiệt khi bị ngăn cản có thể gây ra những lực rất lớn.

II. Băng kép

1. Quan sát thí nghiệm

– Băng kép gồm hai thanh kim loại khác nhau (VD: đồng và thép), được tán chặt vào nhau theo chiều dài của thanh tạo thành băng kép.

– Giả sử hơ nóng băng kép trong trường hợp mặt đồng ở phía dưới.

– Sau đó đổi cho mặt thép ở phía dưới, hơ nóng lại băng kép

2. Trả lời câu hỏi

– Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau.

– Khi hơ nóng, băng kép cong về phía nào? Tại sao?

Khi hơ nóng, băng kép cong về phía thanh đồng. Đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn nằm phía ngoài vòng cung.

– Băng kép đang thẳng, nếu làm nó lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có thì nó cong về thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?

Băng kép đang thẳng, nếu làm nó lạnh đi thì nó có bị cong về phía thanh thép. Đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng ngắn hơn, thanh thép dài hơn sẽ nằm ngoài vòng cung.

Dưới đây là Hướng dẫn trả lời câu hỏi C4 C5 C6 C7 C8 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời câu hỏi, giải bài tập vật lí 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi C4 C5 C6 C7 C8 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6 của bài 21 Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt trong chương II Nhiệt học cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi C4 C5 C6 C7 C8 bài 21 trang 66 sgk vật lí 6
Trả lời câu hỏi C4 C5 C6 C7 C8 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6

1. Trả lời câu hỏi C4 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6

Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:

a) Khi thanh thép (1)……………… vì nhiệt nó gây ra (2)…………. rất lớn

b) Khi thanh thép co lại (3)………………. nó cũng gây ra (4) …………….. rất lớn.

Các từ để điền:

– lực

– vì nhiệt

– nở ra

Trả lời:

a) (1) nở ra; (2) lực

Khi thanh thép nở ra vì nhiệt nó gây ra lực rất lớn.

b) (3) vì nhiệt; (4) lực

Khi thanh thép co lại vì nhiệt nó cũng gây ra lực rất lớn.


2. Trả lời câu hỏi C5 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6

Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?

Trả lời:

Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả có để một khe hở là vì khi trời nóng, đướng ray dài ra do đó nếu không để khe hở, sự nở vì nhiệt của đường ray sẽ bị ngăn cản, gây ra lực rất lớn làm cong đường ray.


3. Trả lời câu hỏi C6 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6

Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?

Trả lời:

Hai gối đỡ đó có cấu tạo không giống nhau. Một đầu được đặt gối lên các con lăn, tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản.


4. Trả lời câu hỏi C7 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6

Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?

Trả lời:

Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau.


5. Trả lời câu hỏi C8 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6

Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?

Trả lời:

Băng kép luôn cong về phía thanh thép. Đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phí ngoài vòng cung.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Chúc các bạn làm bài tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 6 với trả lời câu hỏi C4 C5 C6 C7 C8 bài 21 trang 66 sgk Vật lí 6!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com