Trả lời câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8

Hướng dẫn giải Bài 7: Bài thực hành 2, sách giáo khoa Hóa học 8. Nội dung bài Trả lời câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8 bao gồm đầy đủ đầy đủ lý thuyết, công thức, phương trình hóa học, chuyên đề hóa học, … có trong SGK để giúp các em học sinh học tốt môn hóa học lớp 8.


I – Tiến hành thí nghiệm

1. Thí nghiệm 1

2. Thí nghiệm 2

Trả lời câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8
Trả lời câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8

Dưới đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi giải nhé!


II – Tường trình

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi, giải các bài tập hóa học 8 kèm bài giải, câu trả lời chi tiết câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải, câu trả lời từng bài tập các bạn xem dưới đây:


Trả lời câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8

Mô tả những gì quan sát được ở mỗi thí nghiệm và giải thích.

Trả lời:

1. Thí nghiệm 1:

– Hiện tượng: Sau một thời gian thấy quỳ tím chuyển sang màu xanh.

– Giải thích: Do khí amoniac từ bông đã di chuyển theo các phân tử không khí trong bình, tới giấy quỳ thì làm giấy quỳ hoá xanh.

2. Thí nghiệm 2:

– Hiện tượng:

• Ở cốc 1, sau khi khuấy thì cốc nước có màu tím.

• Ở cốc 2, chỉ có những chỗ có thuốc tím thì có màu tím, nhưng để lâu thì hết cốc nước sẽ có màu tím.

– Giải thích:

• Ở cốc 1 là do khi khuấy thì các phân tử nước chuyển động mang theo các phân tử thuốc tím làm cốc có màu tím.

• Ở cốc 2 là do khi để yên thì các phân tử nước chuyển động chậm nên phải chờ lâu nên cốc nước mới có màu tím.


Câu trước:

Câu tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Hướng dẫn Trả lời câu hỏi trang 28 sgk Hóa học 8 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Hóa học lớp 8 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com