Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6

Hướng dẫn Trả lời câu hỏi Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa, sách giáo khoa sinh học lớp 6. Nội dung bài Giải bài tập Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6 bao gồm đầy đủ lý thuyết, các khái niệm, phương pháp giải, công thức, chuyên đề sinh học, … có trong SGK để giúp các em học tốt môn sinh học lớp 6.

Giải bài tập Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6
Giải bài tập Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6

Lý thuyết

1. Các bộ phận của hoa

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
Hình 28.1. Sơ đồ cấu tạo của hoa
Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
A – Nhị hoa với bao phấn cắt ngang; B – Nhụy hoa với bầu cắt ngang

Hoa gồm các bộ phận: đài, tràng (cánh hoa), nhị, nhuỵ.

– Nhị gồm: chỉ nhị và bao phấn (chứa hạt phấn).

– Nhuỵ gồm: đầu, vòi, bầu nhuỵ, noãn trong bầu nhụy.

2. Chức năng các bộ phận của hoa

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa
Một số loài hoa

– Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.

– Nhụy có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.

⇒ Nhị và nhụy là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa

– Đài và tràng làm thành bao hoa để bảo vệ nhị và nhụy.

3. Sơ đồ tư duy

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Trước khi đi vào phần Giải bài tập Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6 chúng ta cùng trả lời các câu hỏi thảo luận giữa bài (Phần quan sát, thảo luận) sau đây:


Quan sát, thảo luận

1. Trả lời câu hỏi trang 94 sgk Sinh học 6

∇ Quan sát cẩn thận một hoa mang đến lớp và H.28.1.

– Hãy tìm từng bộ phận của hoa, gọi tên của chúng.

– Lần lượt tách các lá đài và các cánh hoa để quan sát, hãy ghi lại một số đặc điểm (số lượng, màu sắc,…) của chúng.

– Lấy một nhị hoa để quan sát kĩ, tách một bao phấn, dầm nhẹ trên tờ giấy, dùng kính lúp để quan sát, sau đó xem H.28.2. Trả lời câu hỏi:

Nhị hoa gồm những phần nào? Hạt phấn nằm ở đâu?

– Quan sát nhụy hoa và H.28.3. Trả lời câu hỏi:

Nhụy gồm những phần nào? Noãn nằm ở đâu?

Trả lời:

– Hoa bao gồm các bộ phận chính: đài, tràng, nhị và nhụy.

– Đặc điểm của lá đài: màu xanh giống như thân, là số lẻ. Đặc điểm cánh: thường có màu sặc sỡ khác với lá đài, số cánh lẻ.

– Nhị hoa gồm các chỉ nhị, bao phấn và hạt phấn. Hạt phấn nằm ở trong bao phấn.

– Nhụy gồm đầu nhụy, vòi nhụy, bầu nhụy và noãn. Noãn nằm trong bầu nhụy.


2. Trả lời câu hỏi trang 95 sgk Sinh học 6

∇ Trả lời câu hỏi:

– Những bộ phận nào của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu? Vì sao?

– Những bộ phận nào bao bọc lấy nhị và nhụy, chúng có chức năng gì?

Trả lời:

– Những bộ phận của hoa có chức năng sinh sản chủ yếu: nhị và nhụy. Vì nhị chứa hạt phấn mang tế bào sinh dục đực, nhụy chứa noãn là tế bào sinh dục cái.

– Bao phấn bao lấy hạt phấn, bầu nhụy bao lấy nhụy. Chúng có chức năng che chở, bảo vệ cho tế bào sinh dục bên trong đồng thời nuôi dưỡng chúng lớn lên.

Dưới đây là phần Giải bài tập Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Giaibaisgk.com giới thiệu với các bạn đầy đủ phương pháp trả lời các câu hỏi và bài tập có trong sgk sinh học lớp 6 kèm câu trả lời chi tiết câu hỏi và bài tập Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6 cho các bạn tham khảo. Nội dung chi tiết câu trả lời từng câu hỏi và bài tập các bạn xem dưới đây:

Trả lời câu hỏi Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6

Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Trả lời:

Bộ phận chính Chức năng
Đài Làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhụy bên trong.
Tràng
Nhị Có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.
Nhụy Chứa nhụy mang tế bào sinh dục cái.

– Bộ phận quang trọng nhất là nhị và nhụy. Vì nhị chứa hạt phấn mang tế bào sinh dục đực, nhụy chứa noãn là tế bào sinh dục cái.


Bài tập

1. Giải bài tập 1 trang 95 sgk Sinh học 6

Làm tiêu bản các bộ phận của hoa:

Tách các bộ phận của một hoa, xếp lần lượt các bộ phận đã tách theo vị trí của chúng ở trên hoa. Dùng keo hoặc băng dính dán chặt chúng trên giấy theo thứ tự đã đặt. Ghi chú tên và chức năng chính mỗi bộ phận của hoa đó.

Trả lời:

Các em tự làm và ghi chú lại.


2. Giải bài tập 2 trang 95 sgk Sinh học 6

Quan sát các loại hoa khác nhau:

Chọn ba loại hoa khác nhau. Hãy quan sát cẩn thận các bộ phận của từng hoa, tìm những điểm giống nhau và khác nhau của các hoa đó.

Trả lời:

Hoa hồng, hoa cúc, hoa sen

– Giống nhau: đều có các bộ phận chính: lá đài, tràng (cánh hoa), nhị, nhụy.

– Khác nhau:

Hoa hồng Hoa cúc Hoa sen
Đài Khá lớn Nhỏ Khá lớn
Tràng Cánh lớn, có thể đếm được Rất nhiều cánh, nhỏ Cánh lớn, có thể đếm được
Nhị Được bao bọc kĩ kể cả khi hoa nở Được bao bọc kĩ kể cả khi hoa nở Lộ ra khi hoa nở
Nhụy Có nhiều, nằm cùng nhị Nhiều, nằm cùng nhị Lớn, nằm chính giữa

Bài trước:

Bài tiếp theo:


Xem thêm:

Trên đây là phần Giải bài tập Bài 28 trang 95 sgk Sinh học 6 đầy đủ và ngắn gọn nhất. Chúc các bạn làm bài môn Sinh học lớp 6 thật tốt!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com