Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa vật lí lớp 10. Nội dung bài giải bài tập sgk vật lí lớp 10 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, định luật, chuyên đề vật lí SGK lớp 10 để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 10. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Giải bài tập sgk vật lí lớp 10
Giải bài tập sgk vật lí lớp 10

Chương I. Động học chất điểm

 • Chuyển động cơ
 • Chuyển động thẳng đều
 • Chuyển động thẳng. Biến đổi đều
 • Sự rơi tự do – vật lí lớp 10
 • Chuyển động tròn đều
 • Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
 • Sai số của phép đo các đại lượng vật lí

Chương II. Động lực học chất điểm

 • Ba định luật Niutơn
 • Lực hấp dẫn – Định luật vạn vật hấp dẫn
 • Lực đàn hồi của lò xo – Định luật Húc
 • Lực ma sát
 • Lực hướng tâm – vật lí lớp 10
 • Bài toán về chuyển động ném ngang
 • Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Chương III. Cân bằng và chuyển động của vật rắn

 • Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
 • Cân bằng của một vật có trục quay cố định.Momen lực
 • Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
 • Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
 • Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
 • Ngẫu lực – Giải bài tập sgk vật lí lớp 10

Chương IV. Các định luật bảo toàn

 • Động lượng – Định luật bảo toàn động lượng
 • Công và công suất
 • Động năng
 • Thế năng – vật lí lớp 10
 • Cơ năng – Giải bài tập sgk vật lí lớp 10

Chương V. Chất khí

 • Cấu tạo chất thuyết động học phần tử chất khí.
 • Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
 • Quá trình đẳng tích. Định luật Sác – Lơ
 • Phương trình trạng thái của khí lí tưởng.

Chương VI. Cơ sở của nhiệt động lực học

 • Nội năng và sự biến thiên nội năng
 • Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chương VII. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

 • Chất rắn kết kinh. Chất rắn vô định hình
 • Biến dạng cơ của vật rắn – vật lí lớp 10
 • Sự nở vì nhiệt của vật rắn
 • Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
 • Sự chuyển thể của các chất
 • Độ ẩm của không khí

Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 10!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com