Website: https://giaibaisgk.com xin giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa sinh học lớp 11. Nội dung bài giải bài tập sgk sinh học lớp 11 bao gồm đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học trong SGK lớp 11 để giúp các em học tốt môn sinh. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.

Loading...
Giải bài tập sgk sinh học lớp 11
Giải bài tập sgk sinh học lớp 11

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

 • Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Vận chuyển các chất trong cây
 • Thoát hơi nước – Giải bài tập sgk sinh học lớp 11
 • Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Quang hợp ở thực vật
 • Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
 • Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
 • Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Hô hấp ở thực vật

Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

 • Tiêu hóa ở động vật
 • Tuần hoàn máu
 • Hô hấp ở động vật
 • Cân Bằng nội môi
 • Ôn tập chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng

Chương II. Cảm ứng

Cảm ứng ở thực vật

 • Hướng động
 • Ứng động

Cảm ứng ở động vật

 • Cảm ứng ở động vật
 • Cảm ứng ở động vật
 • Điện thế nghỉ – Giải bài tập sgk sinh học lớp 11
 • Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
 • Truyền tin qua xinap
 • Tập tính của động vật

Chương III. Sinh trưởng và phát triển

Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

 • Sinh trưởng ở thực vật
 • Hoocmôn thực vật
 • Phát triển ở thực vật có hoa

Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật

Chương IV. Sinh Sản

Sinh sản ở thực vật

 • Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Sinh sản hữu tính ở thực vật

Sinh sản ở động vật

 • Sinh sản vô tính ở động vật
 • Sinh sản hữu tính ở thực vật
 • Cơ chế điều hòa sinh sản
 • Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
 • Ôn tập chương II, III, IV
 • Câu hỏi ôn tập sinh

Xem thêm:

Chúc các em học sinh học tốt cùng giải bài tập sgk sinh học lớp 11!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com


 

Loading...