Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 6 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 6 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, kĩ năng, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 6 – Cánh Diều

Phần 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hành

1. Giới thiệu về khoa học tự nhiên
2. Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành

Chủ đề 2: Các phép đo

3. Đo chiều dài, khối lượng và thời gian
4. Đo nhiệt độ
Bài tập (Chủ đề 1 và 2)

Phần 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT

Chủ đề 3: Các thể của chất

5. Sự đa dạng của chất
6. Tính chất và sự chuyển thể của chất

Chủ đề 4: Oxygen và không khí

7. Oxygen và không khí
Bài tập (Chủ đề 3 và 4)

Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực – thực phẩm

8. Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụng
9. Một số lương thực – thực phẩm thông dụng

Chủ đề 6: Hỗn hợp

10. Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch
11. Tách chất ra khỏi hỗn hợp
Bài tập (Chủ đề 5 và 6)

Phần 3: VẬT SỐNG

Chủ đề 7: Tế bào

12. Tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống
13. Từ tế bào đến cơ thể
Bài tập (Chủ đề 7)

Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống

14. Phân loại thế giới sống
15. Khóa lưỡng phân
16. Virus và vi khuẩn
17. Đa dạng nguyên sinh vật
18. Đa dạng nấm
19. Đa dạng thực vật
20. Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiên
21. Thực hành phân chia các nhóm thực vật
22. Đa dạng động vật không xương sống
23. Đa dạng động vật có xương sống
24. Đa dạng sinh học
25. Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên
Bài tập (Chủ đề 8)

Phần 4: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

Chủ đề 9: Lực

26. Lực và tác dụng của lực
27. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc
28. Lực ma sát
29. Lực hấp dẫn

Chủ đề 10: Năng lượng

30. Các dạng năng lượng
31. Sự chuyển hóa năng lượng
32. Nhiên liệu và năng lượng tái tạo
Bài tập (Chủ đề 9 và 10)

Phần 5: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng, hệ Mặt Trời và Ngân Hà

33. Hiện tượng mọc và lặn của Mặt Trời
34. Các hình dạng nhìn thấy của Mặt Trăng
35. Hệ mặt trời và ngân hà
Bài tập (Chủ đề 11)

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com