Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 7 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 7 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, kĩ năng, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 7 – Cánh Diều

BÀI MỞ ĐẦU

Phần 1: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHẤT

Chủ đề 1: Nguyên tử. Nguyên tố hóa học

1. Nguyên tử
2. Nguyên tố hóa học

Chủ đề 2: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

3. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài tập (Chủ đề 1, 2)

Chủ đề 3: Phân tử

4. Phân tử, đơn chất, hợp chất
5. Giới thiệu về liên kết hóa học
6. Hóa trị, công thức hóa học
Bài tập (Chủ đề 3)

Phần 2: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

Chủ đề 4: Tốc độ

7. Tốc độ của chuyển động
8. Đồ thị quãng đường – thời gian
Bài tập (Chủ đề 4)

Chủ đề 5: Âm thanh

9. Sự truyền âm
10. Biên độ, tần số, độ cao và độ to của âm
11. Phản xạ âm
Bài tập (Chủ đề 5)

Chủ đề 6: Ánh sáng

12. Ánh sáng, tia sáng
13. Sự phản xạ ánh sáng
Bài tập (Chủ đề 6)

Chủ đề 7: Tính chất từ của chất

14. Nam châm
15. Từ trường
16. Từ trường Trái Đất
Bài tập (Chủ đề 7)

Phần 3: VẬT SỐNG

Chủ đề 8: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

17. Vai của trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở sinh vật
18. Quang hợp ở thực vật
19. Các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp
20. Thực hành về quang hợp ở cây xanh
21. Hô hấp tế bào
22. Các yếu tố ảnh hưởng đến hô hấp tế bào
23. Trao đổi khí ở sinh vật
24. Vai trò của nước và các chất dinh dưỡng đối với cơ thể sinh vật
25. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở thực vật
26. Trao đổi nước và các chất dinh dưỡng ở động vật
Bài tập (Chủ đề 8)

Chủ đề 9: Cảm ứng ở sinh vật

27. Khái quát về cảm ứng và cảm ứng ở thực vật
28. Cảm ứng ở động vật

Chủ đề 10: Sinh trưởng và phát triển ở sinh vật

29. Khái quát về sinh trưởng và phát triển ở sinh vật
30. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật
31. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Chủ đề 11: Sinh sản ở sinh vật

32. Khái quát về sinh sản và sinh sản vô tính ở sinh vật
33. Sinh sản hữu tính ở sinh vật
34. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản và điều khiển sinh sản ở sinh vật

Chủ đề 12: Cơ thể sinh vật là một thể thống nhất

35. Sự thống nhất về cấu trúc và các hoạt động sống trong cơ thể sinh vật
Bài tập (Chủ đề 9, 10, 11, 12)

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com