Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 8 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 8 cd bao gồm phần Câu hỏi, Luyện tập và Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 8 – Cánh Diều

Phần Lịch sử

Chương 1. Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 1. Cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ
Bài 2. Cách mạng công nghiệp

Chương 2. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Bài 3. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX

Chương 3. Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Bài 4. Xung đột Nam – Bắc triều, Trịnh – Nguyễn
Bài 5. Quá trình khai phá của Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII
Bài 6. Khởi nghĩa nông dân ở Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
Bài 7. Phong trào Tây Sơn thế kỉ XVIII
Bài 8. Kinh tế, văn hóa và tôn giáo Đại Việt trong các thế kỉ XVI – XVIII

Chương 4. Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 9. Các nước Âu – Mỹ từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
Bài 10. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
Bài 11. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và cách mạng tháng mười Nga năm 1917

Chương 5. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

Bài 12. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX

Chương 6. Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 13. Trung Quốc và Nhật Bản
Bài 14. Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á

Chương 7. Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Bài 15. Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 16. Việt Nam nửa sau thế kỉ XIX
Bài 17. Việt Nam đầu thế kỉ XX

Phần Địa lí

Chương 1. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, địa hình và khoáng sản Việt Nam

Bài 1. Vị trí và phạm vị lãnh thổ Việt Nam
Bài 2. Địa hình Việt Nam
Bài 3. Thực hành: Tìm hiểu về ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
Bài 4. Khoáng sản Việt Nam

Chương 2. Khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

Bài 5. Khí hậu Việt Nam
Bài 6. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
Bài 7. Thuỷ văn Việt Nam
Bài 8. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam

Chương 3. Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam

Bài 9. Thổ nhưỡng Việt Nam
Bài 10. Đặc điểm chung của sinh vật và vấn để bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam

Chương 4. Biển đảo Việt Nam

Bài 11. Phạm vi Biển Đông: Các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông: Đặc điểm tự nhiên vùng biển đảo Việt Nam
Bài 12. Môi trường và tài nguyên biển đảo Việt Nam

Chủ đề chung

Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
Chủ đề 2. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com