Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Khoa Học Tự Nhiên 8 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập khoa học tự nhiên 8 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, kĩ năng, Luyện tập, Vận dụng, Mở rộng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Khoa Học Tự Nhiên 8 – Cánh Diều

BÀI MỞ ĐẦU

PHẦN 1: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI VỀ CHẤT

Chủ đề 1: Phản ứng hóa học

1. Chất và sự biến đổi của chất
2. Phản ứng hóa học và năng lượng của phản ứng hóa học
3. Định luật bảo toàn khối lượng, phương trình hóa học
4. Mol và tỉ khối chất khí
5. Tính theo phương trình hóa học
6. Nồng độ dung dịch
7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác
Bài tập (Chủ đề 1)

Chủ đề 2: Acid – Base – pH – Oxide – Muối

8. Acid
9. Base
10. Thang pH
11. Oxide
12. Muối
13. Phân bón hóa học
Bài tập (Chủ đề 2)

PHẦN 2: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI

Chủ đề 3: Khối lượng riêng và áp suất

14. Khối lượng riêng
15. Tác dụng của chất lỏng lên vật đặt trong nó
16. Áp suất
17. Áp suất chất lỏng và chất khí
Bài tập (Chủ đề 3)

Chủ đề 4: Tác dụng làm quay của lực

18. Lực có thể làm quay vật
19. Đòn bẩy
Bài tập (Chủ đề 4)

Chủ đề 5: Điện

20. Sự nhiễm điện
21. Mạch điện
22. Tác dụng của dòng điện
23. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế
Bài tập (Chủ đề 5)

Chủ đề 6: Nhiệt

24. Năng lượng nhiệt
25. Truyền năng lượng nhiệt
26. Sự nở vì nhiệt
Bài tập (Chủ đề 6)

PHẦN 3: VẬT SỐNG

Chủ đề 7: Cơ thể người

27. Khái quát cơ thể người
28. Hệ vận động ở người
29. Dinh dưỡng và tiêu hóa ở người
30. Máu và hệ tuần hoàn ở người
31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn
32. Hệ hô hấp ở người
33. Môi trường trong cơ thể và hệ bài tiết ở người
34. Hệ thần kinh và các giác quan ở người
35. Hệ nội tiết ở người
36. Da và điều hòa thân nhiệt ở người
37. Sinh sản ở người
Bài tập (Chủ đề 7)

Chủ đề 8: Sinh thái

38. Môi trường và các nhân tố sinh thái
39. Quần thể sinh vật
40. Quần xã sinh vật
41. Hệ sinh thái
42. Cân bằng tự nhiên và bảo vệ môi trường

PHẦN 4: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

Chủ đề 9: Sinh quyển

43. Khái quát về sinh quyển và các khu sinh học
Bài tập (Chủ đề 8 và 9)

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com