Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 kntt bao gồm phần Khám phá – Kết nối, Thực hành, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chủ đề 1: EM VỚI NHÀ TRƯỜNG

1 XÂY DỰNG VÀ GÌN GIỮ TÌNH BẠN
2 PHÒNG, TRÁNH BẮT NẠT HỌC ĐƯỜNG
3 XÂY DỰNG TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG

Chủ đề 2: KHÁM PHÁ BẢN THÂN

1 TÍNH CÁCH VÀ CẢM XÚC CỦA TÔI
2 KHẢ NĂNG TRANH BIỆN, THƯƠNG THUYẾT CỦA TÔI

Chủ đề 3: TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN

1 SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM
2 KĨ NĂNG TỪ CHỐI

Chủ đề 4: RÈN LUYỆN BẢN THÂN

1 NGƯỜI TIÊU DÙNG THÔNG THÁI
2 NHÀ KINH DOANH NHỎ

Chủ đề 5: EM VỚI GIA ĐÌNH

1 TÔN TRỌNG, THUYẾT PHỤC VÀ ỨNG XỬ ĐỂ NGƯỜI THÂN HÀI LÒNG
2 TIẾT KIỆM VÀ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC GIA ĐÌNH

Chủ đề 6: EM VỚI CỘNG ĐỒNG

1 THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
2 LẬP VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THIỆN NGUYỆN

Chủ đề 7: EM VỚI THIÊN NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1 CẢNH QUAN THIÊN NHIÊN QUÊ HƯƠNG TÔI
2 TRUYỀN THÔNG VỀ BIỆN PHÁP ĐỂ PHÒNG VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN TAI Ở ĐỊA PHƯƠNG

Chủ đề 8: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI NGHỀ NGHIỆP

NGHỀ PHỔ BIẾN TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Chủ đề 9: HIỂU BẢN THÂN CHỌN ĐÚNG NGHỀ

1 HỨNG THÚ NGHỀ NGHIỆP
2 RÈN LUYỆN, HỌC TẬP THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com