Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 7 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 7 cánh diều bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 7 – Cánh Diều

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ. LỰA CHỌN VÀ SỬ DỤNG CÁC YẾU TỐ CỦA MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

PHẦN 2: VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

CHỦ ĐỀ 1. CHẠY CỰ LI NGẮN (60 m)

Bài 1. Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và chạy lao sau xuất phát
Bài 2. Phối hợp trong giai đoạn chạy lao sau xuất phát và chạy giữa quãng
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li ngắn (60 m)

CHỦ ĐỀ 2. NHẢY XA KIỂU NGỒI

Bài 1. Kĩ thuật giậm nhảy và bước bộ
Bài 2. Kĩ thuật chạy đà và giậm nhảy
Bài 3. Kĩ thuật bay trên không và rơi xuống cát
Bài 4. Phối hợp các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi

CHỦ ĐỀ 3: CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1. Phối hợp trong giai đoạn chạy giữa quãng
Bài 2. Phối hợp trong giai đoạn xuất phát cao và tăng tốc độ sau xuất phát
Bài 3. Phối hợp các giai đoạn trong chạy cự li trung bình

CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1. Bài Thể dục liên hoàn 32 nhịp (từ nhịp 1 đến nhịp 16)
Bài 2. Bài Thể dục liên hoàn 32 nhịp (từ nhịp 17 đến nhịp 32)

PHẦN 3: THỂ THAO TỰ CHỌN

CHỦ ĐỀ 1. BÓNG RỔ

Bài 1. Kĩ thuật chạy đổi hướng
Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng đổi hướng
Bài 3. Kĩ thuật chuyền bóng hai tay trước ngực bật đất
Bài 4. Kĩ thuật hai bước ném rổ một tay trên vai

CHỦ ĐỀ 2. BÓNG ĐÁ

Bài 1. Kĩ thuật tâng bóng bằng mu giữa bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật đá bóng bằng mu bàn chân
Bài 3. Kĩ thuật dừng bóng bằng mu giữa bàn chân
Bài 4. Kĩ thuật dẫn bóng bằng mu giữa bàn chân

CHỦ ĐỀ 3. ĐÁ CẦU

Bài 1. Kĩ thuật tâng cầu bằng má trong bàn chân
Bài 2. Kĩ thuật phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân
Bài 3. Kĩ thuật đỡ cầu bằng đùi
Bài 4. Kĩ thuật chuyền cầu bằng má trong bàn chân

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com