Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 11 bộ Cánh Diều. Nội dung bài soạn bài công nghệ 11 cánh diều bao gồm phần Mở đầu, Hình thành kiến thức, Luyện tập, Vận dụng, Kiến thức cốt lõi. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 11 – CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI – Cánh Diều

Chủ đề 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHĂN NUÔI

Bài 1. Chăn nuôi trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Bài 2. Xu hướng phát triển của chăn nuôi
Bài 3. Phân loại vật nuôi
Bài 4. Phương thức chăn nuôi
Ôn tập chủ đề 1. Giới thiệu chung về chăn nuôi

Chủ đề 2. CÔNG NGHỆ GIỐNG VẬT NUÔI

Bài 5. Giống vật nuôi
Bài 6. Chọn giống vật nuôi
Bài 7. Nhân giống vật nuôi
Ôn tập chủ đề 2. Công nghệ giống vật nuôi

Chủ đề 3. CÔNG NGHỆ THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Bài 8. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi
Bài 9. Thức ăn chăn nuôi
Bài 10. Sản xuất và bảo quản thức ăn chăn nuôi
Bài 11. Ứng dụng công nghệ cao trong chế biến và bảo quản thức ăn chăn nuôi
Ôn tập chủ đề 3. Công nghệ thức ăn chăn nuôi

Chủ đề 4. PHÒNG, TRỊ BỆNH CHO VẬT NUÔI

Bài 12. Vai trò của phòng, trị bệnh trong chăn nuôi
Bài 13. Phòng, trị một số bệnh phổ biến ở lợn
Bài 14. Phòng, trị một số bệnh phổ biến ở gia cầm
Bài 15. Phòng, trị một số bệnh phổ biến ở trâu, bò
Bài 16. Ứng dụng công nghệ sinh học trong phòng, trị bệnh cho vật nuôi
Ôn tập chủ đề 4. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Chủ đề 5. CÔNG NGHỆ CHĂN NUÔI

Bài 17. Một số kiểu chuồng nuôi gia súc và gia cầm
Bài 18. Quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc một số loại vật nuôi
Bài 19. Một số mô hình chăn nuôi công nghệ cao
Bài 20. Quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP
Bài 21. Ứng dụng công nghệ cao trong bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi
Ôn tập chủ đề 5. Công nghệ chăn nuôi

Chủ đề 6. BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

Bài 22. Khái quát về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi
Bài 23. Một số biện pháp xử lí chất thải trong chăn nuôi
Ôn tập chủ đề 6. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi

II. Soạn bài sgk Công nghệ 11 – CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ – Cánh Diều

PHẦN MỘT – CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Chủ đề 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

Bài 1 Khái quát về cơ khí chế tạo
Bài 2 Quy trình chế tạo cơ khí

Chủ đề 2. VẬT LIỆU CƠ KHÍ

Bài 3 Khái quát về vật liệu cơ khí
Bài 4 Vật liệu thông dụng và vật liệu mới dùng trong cơ khí
Bài 5 Thực hành: Nhận biết tính chất cơ bản của vật liệu cơ khí thông dụng
Ôn tập chủ đề 1 và chủ đề 2

Chủ đề 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CÔNG CƠ KHÍ

Bài 6 Khái quát về các phương pháp gia công cơ khí
Bài 7 Phương pháp gia công không phoi
Bài 8 Phương pháp gia công cắt gọt
Bài 9 Quy trình gia công chi tiết
Bài 10 Dự án: Gia công giá treo đồ trang trí
Ôn tập chủ đề 3

Chủ đề 4. SẢN XUẤT CƠ KHÍ

Bài 11 Quá trình sản xuất cơ khí
Bài 12 Dây chuyền sản xuất cơ khí
Bài 13 Cách mạng công nghiệp 4.0 với tự động hóa quá trình sản xuất
Bài 14 An toàn lao động và bảo vệ môi trường trong sản xuất cơ khí
Ôn tập chủ đề 4

Chủ đề 5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

Bài 15 Khái quát về cơ khí động lực
Bài 16 Một số ngành nghề liên quan đến cơ khí động lực

Chủ đề 6. ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bài 17 Khái quát về động cơ đốt trong
Bài 18 Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong
Bài 19 Thân máy và các cơ cấu của động cơ đốt trong
Bài 20 Hệ thống bôi trơn và hệ thống làm mát
Bài 21 Hệ thống nhiên liệu
Bài 22 Hệ thống đánh lửa và hệ thống khởi động
Ôn tập chủ đề 5 và chủ đề 6

Chủ đề 7. Ô TÔ

Bài 23 Khái quát về ô tô
Bài 24 Hệ thống truyền lực
Bài 25 Hệ thống phanh, hệ thống treo và hệ thống lái
Bài 26 Trang bị điện ô tô
Bài 27 Sử dụng và bảo dưỡng ô tô
Ôn tập chủ đề 7

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com