Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Giáo Dục Công Dân 7 bộ Cánh Diều. Nội dung soạn bài giáo dục công dân 7 cd bao gồm phần Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo Dục Công Dân 7 – Cánh Diều

BÀI 1 Tự hào về truyền thống quê hương
BÀI 2 Bảo tồn di sản văn hóa
BÀI 3 Quan tâm, cảm thông và chia sẻ
BÀI 4 Học tập tự giác, tích cực
BÀI 5 Giữ chữ tín
BÀI 6 Quản lí tiền
BÀI 7 Ứng phó với tâm lí căng thẳng
BÀI 8 Bạo lực học đường
BÀI 9 Ứng phó với bạo lực học đường
BÀI 10 Tệ nạn xã hội
BÀI 11 Thực hiện phòng, chống tệ nạn xã hội
BÀI 12 Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com