Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi có trong sách giáo khoa Giáo dục thể chất 6 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn giáo dục thể chất 6 kntt bao gồm phần Kiến thức chung, Vận động cơ bản, Thể thao tự chọn. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Giáo dục thể chất 6 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

PHẦN MỘT. KIẾN THỨC CHUNG

CHỦ ĐỀ. CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG TRONG LUYỆN TẬP THỂ DỤC THỂ THAO

PHẦN HAI. VẬN ĐỘNG CƠ BẢN

CHỦ ĐỀ 1. CHẠY CỰ LI NGẮN (60 m)

Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li ngắn
Bài 2. Chạy giữa quãng
Bài 3. Xuất phát và chạy lao sau xuất phát
Bài 4. Chạy về đích

CHỦ ĐỀ 2. NÉM BÓNG

Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật ném bóng
Bài 2. Ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng
Bài 3. Chuẩn bị chạy đà và chạy đà

CHỦ ĐỀ 3. CHẠY CỰ LI TRUNG BÌNH

Bài 1. Các động tác bổ trợ kĩ thuật chạy cự li trung bình
Bài 2. Chạy giữa quãng trên đường thẳng, đường vòng
Bài 3. Xuất phát và tăng tốc độ sau xuất phát Chạy về đích

CHỦ ĐỀ 4. BÀI TẬP THỂ DỤC

Bài 1. Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 1 đến nhịp 11)
Bài 2. Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 12 đến nhịp 23)
Bài 3. Bài thể dục liên hoàn (từ nhịp 24 đến nhịp 30)

PHẦN 3: THỂ THAO TỰ CHỌN

CHỦ ĐỀ 1. CẦU LÔNG

Bài 1. Bài tập bổ trợ và di chuyển đơn bước
Bài 2. Kĩ thuật đánh cầu thấp tay bên phải, bên trái
Bài 3. Kĩ thuật phát cầu trái tay

CHỦ ĐỀ 2. BÓNG ĐÁ

Bài 1. Bài tập bổ trợ trong bóng đá
Bài 2. Kĩ thuật đá bóng bằng lòng bàn chân
Bài 3. Kĩ thuật dừng bóng bằng lòng bàn chân
Bài 4. Kĩ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân

CHỦ ĐỀ 3. BÓNG RỔ

Bài 1. Bài tập bổ trợ với bóng và kĩ thuật di chuyển
Bài 2. Kĩ thuật dẫn bóng
Bài 3. Kĩ thuật chuyền và bắt bóng hai tay trước ngực
Bài 4. Kĩ thuật tại chỗ ném rổ một tay trên vai

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com