Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc nội dung bài học kèm bài soạn đầy đủ và chi tiết nhất môn Ngữ Văn 10 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài ngữ văn 10 kntt giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Ngữ Văn 10 tập Một – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Bài

Nội dung

1 SỨC HẤP DẪN CỦA TRUYỆN KỂ
 ĐỌC Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới
Tản Viên từ Phán sự lục
Chữ người tử tù
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt
 VIẾT Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm truyện
 NÓI VÀ NGHE Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm truyện
 Củng cố, mở rộng
 Thực hành đọc Tê-dê
2 VẺ ĐẸP CỦA THƠ CA
ĐỌC Chùm thơ hai-cư (haiku) Nhật Bản
Thu hứng
Mùa xuân chín
Bản hòa âm ngôn từ trong Tiếng thu của Lưu Trọng Lư
Thực hành tiếng Việt: Lỗi dùng từ, lỗi về trật tự từ và cách sửa
VIẾT Viết văn bản nghị luận phân tích, đánh giá một bài thơ
NÓI VÀ NGHE Giới thiệu, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của một tác phẩm thơ
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Cánh đồng
3 NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC TRONG VĂN NGHỊ LUẬN
ĐỌC Hiền tài là nguyên khí của quốc gia
Yêu và đồng cảm
Chữ bầu lên nhà thơ
Thực hành tiếng Việt: Lỗi về mạch lạc và liên kết trong đoạn văn, văn bản; Dấu hiệu nhận biết và cách chỉnh sửa
VIẾT Viết bài luận thuyết phục người khác từ bỏ một thói quen hay một quan niệm
NÓI VÀ NGHE Thảo luận về một vấn đề đời sống có ý kiến khác nhau
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Thế giới mạng & tôi
4 SỨC SỐNG CỦA SỬ THI
ĐỌC Héc-to từ biệt Ăng-đrô-mác
Đăm Săn đi bắt Nữ thần Mặt Trời
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng trích dẫn, cước chú và cách đánh dấu phần bị tinh lược trong văn bản
VIẾT Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề
NÓI VÀ NGHE Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Ra-ma buộc tội
5 TÍCH TRÒ SÂN KHẤU DÂN GIAN
ĐỌC Xúy Vân giả dại
Huyện đường
Múa rối nước – hiện đại soi bóng tiền nhân
VIẾT Viết báo cáo nghiên cứu
NÓI VÀ NGHE Lắng nghe và phản hồi về nội dung một bài thuyết trình kết quả nghiên cứu
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Hồn thiêng đưa đường
ÔN TẬP HỌC KÌ I

II. Soạn bài sgk Ngữ Văn 10 tập Hai – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Bài

Nội dung

6 NGUYỄN TRÃI – “DÀNH CÒN ĐỂ TRỢ DÂN NÀY”
ĐỌC Tác giả Nguyễn Trãi
Bình Ngô đại cáo
Bảo kính cảnh giới
Dục Thúy sơn
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng từ Hán Việt (tiếp theo)
VIẾT Viết văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội
NÓI VÀ NGHE Thảo luận về một vấn đề xã hội có ý kiến khác nhau
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Ngôn chí
Bạch Đằng hải khẩu
7 QUYỀN NĂNG CỦA NGƯỜI KỂ CHUYỆN
ĐỌC Người cầm quyền khôi phục uy quyền
Dưới bóng hoàng lan
Một chuyện đùa nho nhỏ
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp chêm xen, biện pháp liệt kê
VIẾT Viết bài văn nghị luận phân tích, đánh giá một tác phẩm văn học
NÓI VÀ NGHE Thảo luận về một vấn đề văn học có ý kiến khác nhau
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Con khướu sổ lồng
8 THẾ GIỚI ĐA DẠNG CỦA THÔNG TIN
ĐỌC Sự sống và cái chết
Nghệ thuật truyền thống của người Việt
Phục hồi tầng ozone: Thành công hiếm hoi của nỗ lực toàn cầu
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ
VIẾT Viết một văn bản nội quy hoặc một văn bản hướng dẫn nơi công cộng
NÓI VÀ NGHE Thảo luận về văn bản nội quy hoặc văn bản hướng dẫn nơi công cộng
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Tính cách của cây
9 HÀNH TRANG CUỘC SỐNG
ĐỌC Về chính chúng ta
Con đường không chọn
Một đời như kẻ tìm đường
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ
VIẾT Viết bài luận về bản thân
NÓI VÀ NGHE Thuyết trình về một vấn đề xã hội có sử dụng kết hợp phương tiện ngôn ngữ và các phương tiện phi ngôn ngữ
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Mãi mãi tuổi hai mươi
ÔN TẬP HỌC KÌ II

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 10


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com