Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Toán 6 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập sgk toán 6 kết nối tri thức bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần số học và phần hình học để giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Một – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1.

Tập hợp

Bài 2.

Cách ghi số tự nhiên

Bài 3.

Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

Bài 4.

Phép cộng và phép trừ số tự nhiên

Bài 5.

Phép nhân và phép chia số tự nhiên

Luyện tập chung

Bài 6.

Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Bài 7.

Thứ tự thực hiện các phép tính

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương I

CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 8.

Quan hệ chia hết và tính chất

Bài 9.

Dấu hiệu chia hết

Bài 10.

Số nguyên tố

Luyện tập chung

Bài 11.

Ước chung. Ước chung lớn nhất

Bài 12.

Bội chung. Bội chung nhỏ nhất

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương II

CHƯƠNG III. SỐ NGUYÊN

Bài 13.

Tập hợp các số nguyên

Bài 14.

Phép cộng và phép trừ số nguyên

Bài 15.

Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập chung

Bài 16.

Phép nhân số nguyên

Bài 17.

Phép chia hết. Ước và bội của một số nguyên

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương III

CHƯƠNG IV. MỘT SỐ HÌNH PHẲNG TRONG THỰC TIỄN

Bài 18.

Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều

Bài 19.

Hình chữ nhật. Hình thoi. Hình bình hành. Hình thang cân

Bài 20.

Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương IV

CHƯƠNG V. TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH PHẲNG TRONG TỰ NHIÊN

Bài 21.

Hình có trục đối xứng

Bài 22.

Hình có tâm đối xứng

Luyện tập chung

Bài tập cuối chương V

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM

Tấm thiệp và phòng học của em

Vẽ hình đơn giản với phần mềm GeoGebra

Sử dụng máy tính cầm tay


II. Giải bài tập sgk Toán 6 Tập Hai – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống


III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 6


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com