Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Tin học 8 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài giải bài tập tin học 8 kntt bao gồm phần Câu hỏi, Hoạt động, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Tin học 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 1. Lịch sử công cụ tính toán

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 2. Thông tin trong môi trường số
Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 4. Đạo đức và văn hóa trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế
Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu
Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

a. Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao

Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản
Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản
Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu
Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu

b. Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh

Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh
Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh
Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh
Bài 11b. Thực hành tổng hợp

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình
Bài 13. Biểu diễn dữ liệu
Bài 14. Cấu trúc điều khiển
Bài 15. Gỡ lỗi

Chủ đề 6. Hướng nghiệp với Tin học

Bài 16. Tin học với nghề nghiệp

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com