Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Công nghệ 8 bộ Chân Trời Sáng Tạo. Nội dung bài soạn bài công nghệ 8 ctst bao gồm phần Mở đầu, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Công nghệ 8 – Chân Trời Sáng Tạo

Chương 1. VẼ KĨ THUẬT

Bài 1. Tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kĩ thuật
Bài 2. Hình chiếu vuông góc
Bài 3. Bản vẽ kĩ thuật
Ôn tập Chương 1

Chương 2. CƠ KHÍ

Bài 4. Vật liệu cơ khí
Bài 5. Gia công cơ khí
Bài 6. Truyền và biến đổi chuyển động
Bài 7. Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực cơ khí
Dự án 1. Thiết kế và lắp ráp mô hình cánh tay rô bốt thuỷ lực
Ôn tập Chương 2

Chương 3. KĨ THUẬT ĐIỆN

Bài 8. An toàn điện
Bài 9. Mạch điện
Bài 10. Mạch điện điều khiển
Bài 11. Thưc hành lắp mạch điện điều khiển đơn giản
Bài 12. Ngành nghề phổ biến trong lĩnh vực kĩ thuật điện
Ôn tập Chương 3

Chương 4. THIẾT KẾ KĨ THUẬT

Bài 13. Đại cương về thiết kế kĩ thuật
Bài 14. Quy trình thiết kế kĩ thuật
Dự án 2. Thiết kế mô hình bồn rửa tay tự động
Ôn tập Chương 4

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com