Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa vật lí lớp 8. Nội dung bài giải bài tập sgk vật lí lớp 8 bao gồm đầy đủ lý thuyết, công thức, định luật, chuyên đề có trong sgk để giúp các em học sinh học tốt môn vật lí lớp 8. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Sgk Vật Lí 8

Sách Giáo Khoa Vật Lí 8


II. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong Sgk Vật Lí 8

Chương I – Cơ học

Bài 1. Chuyển động cơ học
Bài 2. Vận tốc
Bài 3. Chuyển động đều – Chuyển động không đều
Bài 4. Biểu diễn lực
Bài 5. Sự cân bằng lực – Quán tính
Bài 6. Lực ma sát
Bài 7. Áp suất
Bài 8. Áp suất chất lỏng – Bình thông nhau
Bài 9. Áp suất khí quyển
Bài 10. Lực đẩy Ác-si-mét
Bài 11. Thực hành: Nghiệm lại lực đẩy Ác-si-mét
Bài 12. Sự nổi
Bài 13. Công cơ học
Bài 14: Định luật về công
Bài 15. Công suất
Bài 16. Cơ năng
Bài 17. Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Bài 18. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương I: Cơ học

Chương II – Nhiệt học

Bài 19. Các chất được cấu tạo như thế nào?
Bài 20. Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bài 21. Nhiệt năng
Bài 22. Dẫn nhiệt
Bài 23. Đối lưu – Bức xạ nhiệt
Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng
Bài 25. Phương trình cân bằng nhiệt
Bài 26. Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu
Bài 27. Sự bảo toàn năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt
Bài 28. Động cơ nhiệt
Bài 29. Câu hỏi và bài tập tổng kết chương II: Nhiệt học


III. Sách Bài Tập Vật Lí 8

Sách Bài Tập Vật Lí 8

IV. Sách Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Vũ Thị Phát Minh

Giải Bài Tập Vật Lí 8 – Vũ Thị Phát Minh

V. Sách Bồi Dưỡng Vật Lí 8 – Nguyễn Đức Hiệp

Bồi dưỡng Vật lí 8 – Nguyễn Đức Hiệp

VI. Kiến Thức Cơ Bản Vật Lí 8 – Đặng Phương Trang

Kiến Thức Cơ Bản Vật Lí 8 – Đặng Phương Trang

VII. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 8


Xem thêm:

Chúc các bạn học tốt cùng giải bài tập sgk vật lí lớp 8!


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com