Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Lịch Sử và Địa Lí 7 bộ Cánh Diều. Nội dung bài giải bài tập lịch sử và địa lí 7 cd bao gồm phần Câu hỏi, Luyện tập và Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Giải bài tập sgk Lịch Sử và Địa Lí 7 – Cánh Diều

Phần Lịch sử

Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển chế độ phong kiến ở Tây Âu
Bài 2. Các cuộc phát kiến địa lí từ thế kỉ XV đến thế kỉ XVI
Bài 3. Phong trào Văn hóa Phục Hưng
Bài 4. Phong trào Cải cách tôn giáo
Bài 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu thời trung đại

Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

Bài 6. Khái quát tiến trình lịch sử Trung Quốc
Bài 7. Văn hóa Trung Quốc

Chương 3. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến
Bài 9. Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến

Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

Bài 10. Khái quát lịch sử Đông Nam Á
Bài 11. Vương quốc Cam-pu-chia
Bài 12. Vương quốc Lào

Chương 5. Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV

Bài 13. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô, Đinh, Tiền Lê (939 – 1009)
Bài 14. Công cuộc xây dựng đất nước thời Lý (1009 – 1225)
Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược của nhà Lý (1075 – 1077)
Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226 – 1400)
Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)
Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược (1400 – 1407)

Chương 6. Việt Nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI

Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Bài 20. Việt Nam thời Lê Sơ (1428 – 1527)

Chương 7. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Bài 21. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

Phần Địa lí

Chương 1. Châu Âu

Bài 1. Vị trí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên châu Âu
Bài 2. Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu
Bài 3. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
Bài 4. Khái quát về liên minh Châu Âu

Chương 2. Châu Á

Bài 5. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhên của Châu Á
Bài 6. Đặc điểm dân cư xã hội Châu Á
Bài 7. Bản đồ chính trị Châu Á. Các khu vực Châu Á
Bài 8. Thực hành: Tìm hiểu một nền kinh tế lớn và nền kinh tế mới nổi của Châu Á

Chương 3. Châu Phi

Bài 9. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm tự nhiên của Châu Phi
Bài 10. Đặc điểm dân cư, xã hội Châu Phi
Bài 11. Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên
Bài 12. Thực hành: Tìm hiểu khái quát về cộng hòa Nam Phi

Chương 4. Châu Mỹ

Bài 13. Vị trí địa lí, phạm vi và việc phát kiến ra châu Mỹ
Bài 14. Đặc điểm tự nhiên Bắc Mỹ
Bài 15. Đặc điểm dân cư, xã hội Bắc Mỹ
Bài 16. Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ
Bài 17. Đặc điểm tự nhiên Trung và Nam Mỹ
Bài 18. Đặc điểm dân cư, xã hội Trung và Nam Mỹ
Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn

Chương 5. Châu Đại Dương

Bài 20. Vị trí địa lí, phạm vi và đặc điểm thiên nhiên châu Đại Dương
Bài 21. Đặc điểm dân cư, xã hội và phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở Ô-xtrây-li-a

Chương 6. Châu Nam Cực

Bài 22. Châu Nam Cực

Chủ đề chung

Chủ đề 1. Các cuộc đại phát kiến địa lí thế kỉ XV – XVI
Chủ đề 2. Đô thị: Lịch sử và hiện tại

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 7


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com