Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc đầy đủ nội dung bài học kèm bài giải (lời giải, câu trả lời hoặc gợi ý trả lời) của các câu hỏi, bài tập có trong sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 kntt bao gồm phần Khám phá – Kết nối, Rèn luyện, Vận dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chủ đề 1: Xây dựng và phát triển nhà trường
Chủ đề 2: Khám phá bản thân
Chủ đề 3: Rèn luyện bản thân
Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình
Chủ đề 5: Phát triển cộng đồng
Chủ đề 6: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường
Chủ đề 8: Các nhóm nghề cơ bản và yêu cầu của thị trường lao động
Chủ đề 9: Rèn luyện phẩm chất, năng lực phù hợp với nhóm nghề lựa chọn
Chủ đề 10: Xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo hướng ngành, nghề lựa chọn

II. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com