Giaibaisgk.com giới thiệu với tất cả các bạn đọc nội dung bài học kèm bài soạn đầy đủ và chi tiết nhất môn Ngữ Văn 11 bộ Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống. Nội dung bài soạn bài ngữ văn 11 kntt giúp các em học sinh học tốt môn ngữ văn, rèn luyện kĩ năng viết các kiểu văn bản: tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh, nghị luận và nhật dụng. Với phương châm “Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com” hy vọng sẽ đồng hành cùng các bạn học sinh trên con đường ngày mai lập nghiệp.


I. Soạn bài sgk Ngữ Văn 11 tập Một – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Bài

Nội dung

1 CÂU CHUYỆN VÀ ĐIỂM NHÌN TRONG TRUYỆN KỂ
 ĐỌC
Vợ nhặt
Chí Phèo
Thực hành tiếng Việt: Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
 VIẾT Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm truyện (Những đặc điểm trong cách kể của tác giả)
 NÓI VÀ NGHE Thuyết trình về nghệ thuật kể chuyện trong một tác phẩm truyện
 Củng cố, mở rộng
 Thực hành đọc Cải ơi
2 CẤU TỨ VÀ HÌNH ẢNH TRONG THƠ TRỮ TÌNH
ĐỌC
Nhớ đồng
Tràng giang
Con đường mùa đông
Thực hành tiếng Việt: Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng
VIẾT Viết văn bản nghị luận về một tác phẩm thơ
NÓI VÀ NGHE Giới thiệu một tác phẩm nghệ thuật
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Thời gian
3 CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN NGHỊ LUẬN
ĐỌC Cầu hiền chiếu
Tôi có một ước mơ
Một thời đại trong thi ca
Thực hành tiếng Việt: Đặc điểm cơ bản của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (tiếp theo)
VIẾT Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Con người với cuộc sống xung quanh)
NÓI VÀ NGHE Trình bày ý kiến đánh giá, bình luận một vấn đề xã hội
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Tiếp xúc với tác phẩm
4 TỰ SỰ TRONG TRUYỆN THƠ DÂN GIAN VÀ TRONG THƠ TRỮ TÌNH
ĐỌC Lời tiễn dặn
Dương phụ hành
Thuyền và biển
Thực hành tiếng Việt: Lỗi về thành phần câu và cách sửa
VIẾT Viết bài văn nghị luận về một vấn đề xã hội (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)
NÓI VÀ NGHE Thảo luận về một vấn đề trong đời sống (Hình thành lối sống tích cực trong xã hội hiện đại)
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Nàng Ờm nhắn nhủ
5 NHÂN VẬT VÀ XUNG ĐỘT TRONG BI KỊCH
ĐỌC
Sống, hay không sống – đó là vấn đề
Vĩnh biệt cửu trùng đài
VIẾT Viết báo cáo nghiên cứu về một vấn đề tự nhiên, xã hội
NÓI VÀ NGHE Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu (Kết hợp phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ)
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Prô-mê-tê bị xiềng
ÔN TẬP HỌC KÌ I

II. Soạn bài sgk Ngữ Văn 11 tập Hai – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

 

Bài

Nội dung

6 NGUYỄN DU – “NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY MÀ ĐAU ĐỚN LÒNG”
ĐỌC
Tác giả Nguyễn Du
Trao duyên
Độc Tiểu Thanh kí
Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ lặp cấu trúc, biện pháp tu từ đối
VIẾT Viết văn bản thuyết minh về một tác phẩm văn học
NÓI VÀ NGHE Giới thiệu về một tác phẩm văn học
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Chí khí anh hùng
Mộng đắc thái liên
7 GHI CHÉP VÀ TƯỞNG TƯỢNG TRONG KÍ
ĐỌC Ai đã đặt tên cho dòng sông?
“Và tôi vẫn muốn mẹ…”
Cà Mau quê xứ
Thực hành tiếng Việt: Một số hiện tượng phá vỡ những quy tắc ngôn ngữ thông thường: đặc điểm và tác dụng (tiếp theo)
VIẾT Viết văn bản thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong đời sống xã hội
NÓI VÀ NGHE Thảo luận, tranh luận về một vấn đề trong đời sống
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Cây diêm cuối cùng
8 CẤU TRÚC CỦA VĂN BẢN THÔNG TIN
ĐỌC Nữ phóng viên đầu tiên
Trí thông minh nhân tạo
Pa-ra-lim-pích (Paralympic): Một lịch sử chữa lành những vết thương
Thực hành tiếng Việt: Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ
VIẾT Viết văn bản thuyết minh về một sự vật, hiện tượng trong tự nhiên
NÓI VÀ NGHE Tranh biện về một vấn đề trong đời sống
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc Ca nhạc ở Miệt Vườn
9 LỰA CHỌN VÀ HÀNH ĐỘNG
ĐỌC Bài ca ngất ngưởng
Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc
Cộng đồng và cá thể
Thực hành tiếng Việt: Cách giải thích nghĩa của từ
VIẾT Viết một văn bản nghị luận về một tác phẩm nghệ thuật
NÓI VÀ NGHE Giới thiệu về một tác phẩm nghệ thuật (tiếp theo)
Củng cố, mở rộng
Thực hành đọc “Làm việc” cũng là “làm người”
ÔN TẬP HỌC KÌ II

III. Sgk, Sách giải, Sách tham khảo tất cả các môn học Lớp 11


“Bài tập nào khó đã có giaibaisgk.com